Aktuellt

Riksdagens gruppledare presenterade

Publicerad: 27 september 2022 klockan 11.27

Uppdaterad: 7 oktober 2022 klockan 12.47

Riksdagspartiernas nya gruppledare presenterades vid den nya riksdagens första sammanträde den 26 september. Riksdagen utsåg även en valberedning för utskotten och övriga riksdagsorgan.

Vid riksdagens första sammanträde för arbetsåret 2022/23 presenterades vilka gruppledare som riksdagspartierna har utsett. Gruppledarna ansvarar för partigruppernas löpande arbete och avstämningar med talmannen.

Nya gruppledare

De nya gruppledarna är:

 • Socialdemokraterna: Lena Hallengren (från och med 7 oktober)
 • Sverigedemokraterna: Henrik Vinge
 • Moderaterna: Tobias Billström
 • Vänsterpartiet: Samuel Gonzalez Westling
 • Centerpartiet: Daniel Bäckström
 • Kristdemokraterna: Camilla Brodin
 • Miljöpartiet: Rasmus Ling
 • Liberalerna: Mats Persson

Riksdagens valberedning

Riksdagen utsåg även en valberedning med uppdrag att föreslå ledamöter till riksdagens utskott. Senast den 4 oktober väljs utskotten av riksdagen. Valberedningen ska också de närmaste veckorna föreslå ledamöter till EU-nämnden, Utrikesnämnden och flera andra riksdagsorgan.

Ledamöter

 1. Gunilla Carlsson (S), vice ordförande
 2. Mattias Bäckström Johansson (SD)
 3. Jörgen Berglund (M), ordförande
 4. Jessica Wetterling (V)
 5. Ulrika Heie (C)
 6. Camilla Brodin (KD)
 7. Rasmus Ling (MP)
 8. Helena Gellerman (L)
 9. Matheus Enholm (SD)
 10. Johan Andersson (S)
 11. Erik Ottoson (M)
 12. Tony Haddou (V)
 13. Carina Ståhl Herrstedt (SD)
 14. Jonny Cato (C)
 15. Jessika Roswall (M)
 16. Annika Hirvonen (MP)
 17. Ann-Christine From Utterstedt (SD)
 18. Ingela Nylund Watz (S)

Suppleanter

 1. Monica Haider (S)
 2. Mattias Eriksson Falk (SD)
 3. Pål Jonson (M)
 4. Vasiliki Tsouplaki (V)
 5. Elisabeth Thand Ringqvist (C)
 6. Jakob Forssmed (KD)
 7. Ulrika Westerlund (MP)
 8. Jakob Olofsgård (L)
 9. Victoria Tiblom (SD)
 10. Helén Pettersson (S)
 11. Louise Meijer (M)
 12. Ida Gabrielsson (V)
 13. Fredrik Lindahl (SD)
 14. Helena Vilhelmsson (C)
 15. Marie-Louise Hänel Sandström (M)
 16. Camilla Hansén (MP)
 17. Linda Lindberg (SD)
 18. Joakim Sandell (S)

För mer information

Riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.