Aktuellt

Utskott säger ja till grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Publicerad: 8 november 2022 klockan 16.51

Konstitutionsutskottet har behandlat ett förslag till en grundlagsändring som handlar om att göra det möjligt att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism. Förslaget är ett så kallat vilande grundlagsförslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i frågan vid ett tidigare tillfälle. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till det vilande förslaget.

Konstitutionsutskottet föreslår en ändring i en av Sveriges grundlagar, regeringsformen. Ändringen innebär utökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Det innebär att det blir möjligt att föreslå och besluta om lagar som exempelvis förbjuder terroristorganisationer eller gör deltagande i terroristorganisation straffbart.

Eftersom förslaget gäller en ändring i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val mellan omröstningarna. Det första beslutet om förslaget togs den 6 april 2022 och då röstade riksdagen ja, därefter har det varit ett riksdagsval. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det vilande förslaget. Lagändringen föreslås börja gälla 1 januari 2023.

Reservationer

Vänsterpartiet har invändningar mot förslaget i en reservation och tycker att riksdagen ska rösta nej till förslaget eftersom det begränsar föreningsfriheten.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdag den 16 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 44 21, e-post: kristina.ortenhed@riksdagen.se