Aktuellt

Utskott säger nej till delar av förslag om spelreglering

Publicerad: 21 november 2022 klockan 13.00

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. Åtgärderna som får nej gäller nya regler kring marknadsföring samt uppsägning av överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Flera partier reserverar sig mot utskottets förslag.

Förslagen i propositionen har till syfte att uppnå en tryggare spelmarknad. Kulturutskottet ser positivt på flera av åtgärderna men föreslår att riksdagen ska säga nej till två av dem.

Förslag om måttfull marknadsföring

En förändring som kulturutskottet säger nej till gäller reglerna om måttfullhet vid marknadsföring av spel. Enligt förslaget ska hänsyn tas till hur riskfyllt spelet är. Utskottet anser att förslaget riskerar att urholka den reglerade marknaden för de aktörer som tar sitt ansvar, och att det gör det svårare för dem att marknadsföra sina produkter. Utskottet tycker också att den praxis som håller på att växa fram på området ger tillräcklig effekt.

Nej till uppsägning av överenskommelse om automatspel  

Kulturutskottet vill också se avslag på förslaget om att säga upp överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan länderna. Utskottet menar att överenskommelsen fungerar bra och att en uppsagd överenskommelse kan leda till stora problem för rederier och speloperatörer så länge överenskommelsen inte ersätts av någon annan lagstiftning.

Övriga lagändringar välkomnas av utskottet, däribland krav på tillstånd för spelprogramvara som ska börja gälla den 1 juli 2023 och en ny lag med uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare som ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Flera partier invänder mot utskottets nej

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder i en reservation mot utskottets förslag att säga nej till förslaget om måttfull marknadsföring, bland annat med hänsyn till att risken med ett spel bör vara en del i helhetsbedömningen av marknadsföringen av spelet.

Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget om nej till avslutad överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär trafik. Bland annat med motiveringen att spelregleringen ska omfatta allt spel som på svenskt territorium och på svenska fartyg, även om dessa är i internationell trafik.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är den 23 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv  

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter  

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU2 En förstärkt spelreglering  

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande, telefon: 08-786 42 43, e-post: cecilia.lekberg.sommerholt@riksdagen.se