Aktuellt

Klimat i fokus på Europarådets parlamentariska församlings höstsession

Publicerad: 24 september 2021 klockan 10.53

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, deltar i församlingens höstsession den 27–30 september. På agendan står bland annat rätten till en ren och hälsosam miljö, kampen mot hedersbrott, konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan samt könsrepresentationen i församlingen.

PACE:s session hålls i hybridformat och medlemmarna kan delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Ledamöterna kommer att debattera och rösta om ett antal resolutioner under sessionsveckan.

Flera rapporter om klimat och mänskliga rättigheter

Under sessionen kommer sju rapporter om miljö, klimat och mänskliga rättigheter att debatteras. Rapporterna behandlar bland annat frågor om klimat och migration, klimatkrisen och rättsstatens principer, forskning och miljöskydd samt mer deltagande demokrati i kampen mot klimatförändringar.

Det hålls även en paneldebatt under rubriken "Miljön och mänskliga rättigheter: rätten till en säker, hälsosam och hållbar miljö" dit flera gästtalare har inbjudits.

I samband med höstsessionen delas församlingens pris för främjande av mänskliga rättigheter, Václav Havel-priset, ut.

Andra frågor på agendan

På agendan för sessionen står även frågor som de humanitära konsekvenserna av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, socioekonomisk ojämlikhet i Europa och att stärka kampen mot hedersbrott. En rapport om könsbalansen i den parlamentariska församlingen kommer även att debatteras.

Vid sessionen kan debatter om aktuella eller brådskande frågor hållas. Flera förslag på debatter finns, till exempel om cybersäkerhet, situationen i Afghanistan och konsekvenserna för Europa, demokratiska utmaningar på Västra Balkan, migrationstrycket på gränsen mellan Belarus och Lettland, Litauen och Polen samt politisk förföljelse av ursprungsbefolkningen på Krim.

I samband med sessionens öppnande tas beslut om vilka debatter som kommer att hållas.

EU-kommissionär inbjuden att tala

I samband med sessionen är Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, inbjuden för att tala för församlingen och svara på frågor från dess medlemmar. Bland de inbjudna talarna märks också Nordmakedoniens vice premiärminister med ansvar för Europa, Nikola Dimitrov, och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Vid sessionen kommer församlingen även att välja tre domare till Europadomstolen.

Mer information

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se