Aktuellt

Pandemin och nordisk krisberedskap diskuteras när nordiska parlamentariker samlas för session

Publicerad: 29 oktober 2021 klockan 08.07

Vecka 44 hålls traditionsenligt Nordiska rådets årliga session, det nordiska politiska toppmötet där rådets 87 parlamentariker och nordiska ministrar möts till debatt och diskussion. I år äger sessionen rum den 1–4 november i Köpenhamn och utöver debatter i plenum håller Nordiska rådets presidium, fyra utskott och de fem partigrupperna möten.

Debatt med ministrar om pandemin

De nordiska statsministrarna debatterar vid sessionens toppmöte den 3 november covid-19-pandemin och nordisk krisberedskap med Nordiska rådets medlemmar. Man ska då diskutera pandemins effekter på Norden och det nordiska samarbetet, hur samarbetet vid kriser kan förbättras och hur de nordiska länderna kan vara bättre förberedda inför kommande liknande kriser.

Inför toppmötet har Nordiska rådets presidium tagit fram en lista med konkreta förslag till bättre nordisk krissamordning och en harmonisering av krisberedskapslagarna i de nordiska länderna.

Hans Wallmark (M), ordförande i den svenska delegationen ser fram emot sessionen.

– Nu är det viktigare än på länge att markera betydelsen av det nordiska samarbetet. Stängda gränser och andra begränsningar i pandemins spår har slagit hårt, särskilt i gränsbygder. Det är viktigt att erfarenheter kan dras för hur vi står bättre rustade att agera tillsammans i Norden vid nästa kris eller påfrestning.

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, välkomnar att Nordiska rådet återigen kan samlas för en fysisk session.

– Det nordiska samarbetet har varit under stark press den senaste tiden, med bland annat stängda gränser mellan våra länder, vilket har lett till svårigheter för de nordiska medborgarna. De nordiska länderna måste nu arbeta aktivt för att bli världens mest integrerade region, säger Gunilla Carlsson.

Natos generalsekreterare besöker sessionen

Försvars- och säkerhetspolitik är ett annat område som uppmärksammas under sessionen och till den debatten har Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg bjudits in som gästtalare. Stoltenberg kommer att hålla ett anförande den 3 november, med en efterföljande försvarsdebatt i plenum.

Vid sessionen lämnar även de nordiska försvarsministrarna och utrikesministrarna sina redogörelser och de nordiska samarbetsministrarna deltar i en frågetimme då ledamöterna ges möjlighet att ställa valfria frågor till ministrarna.

Vaccinproduktion och hållbar turism bland övriga frågor

Vid sessionen står ett stort antal övriga frågor på dagordningen, däribland nordisk vaccinproduktion, hållbar turism, digital plattform för betalningar inom Norden samt gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter. Andra frågor som kommer att diskuteras rör den framtida nordiska arbetsmarknaden, nordiska banktjänster, digitala lösningar inom utbildningsområdet samt klimat och biologisk mångfald.

Nordiska rådets prisutdelning

I samband med sessionen delar Nordiska rådet ut priser i litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö. Årets prisutdelning äger rum den 2 november i Skuespilhuset i Köpenhamn. Bland prisutdelarna finns i år H.K.H Kronprinsessan Mary, skådespelaren David Dencik och tidigare miljöprisvinnaren Selina Juul. Prisvinnarna mottar prisstatyetten "Nordlys" samt 300 000 danska kronor.

Prisutdelningen startar kl. 20.00 och kan följas i alla de nordiska länderna via tv- och webb-tv-sändningar från Danmarks Radio (DR).

Mer information

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, delegationssekreterare, telefon: 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se