Aktuellt

Byst av statsminister Nils Edén invigd

Publicerad: 28 oktober 2021 klockan 12.18

Talman Andreas Norlén invigde den 27 oktober en porträttbyst av statsminister Nils Edén vid en ceremoni i Östra riksdagshuset.

Talman Andreas Norlén invigde bysten av Nils Edén 27 okt 2021. Talmannen drar av den vita duken som sitter över bysten medan konstnären Linnea Jörpeland tittar på.

Talman Andreas Norlén avtäcker porträttbysten av statsminister Nils Edén under överinseende av konstnär Linnéa Jörpeland. Foto: Melker Dahlstrand

Nils Edén var statsminister under åren 1917-1920 och hade under sin tid som statsminister en central roll i demokratins genombrott och införandet av allmän och lika rösträtt. Som en del av riksdagens demokratijubileum har kommittén för riksdagens högtidlighållande av demokratins införande bifallit ett förslag från talmannen att en byst av Nils Edén skapas och placeras i Trapphallen, Östra riksdagshuset.

Vid invigningen inledningstalade talman Andreas Norlén i Förstakammarsalen, se talet nedan. Flera släktingar till Nils Edén i form av två barnbarn, Tony Edén och Staffan Edén med hustru Barbro Edén, och ett barnbarnsbarn Sara Edén, deltog. Gunnar Wetterberg, historiker och författare, talade om Nils Edén och hans gärning och roll i demokratins genombrott.

Talman Andreas Norlén invigde bysten av Nils Edén 27 okt 2021. Gruppbild på bland annat talmannen och konstnären Linnea Jörpeland, barbarn och barnbarnsbarn.

Talman Andreas Norlén framför bysten av Nils Edén i sällskap med Nils Edéns släktingar och konstnär Linnéa Jörpeland. Foto: Melker Dahlstrand

Vid avtäckningen av bysten i Trapphallen berättade konstnär Linnéa Jörpeland om framställningen av konstverket.

– Tack Nils Edén och dina åsiktsfränder för att jag får stå här idag som en jämlike. Det är en fin symbol och jag tror att du Nils hade tyckt om att jag som kvinnlig skulptör fick förmånen att göra ditt porträtt. Du gjorde världen lite bättre och lite ljusare även för den andra halva delen av befolkningen, sade Linnéa Jörpeland bland annat i sitt tal.

Talmannens tal

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna hit till riksdagens vackra Förstakammarsal och avtäckningen av bysten av statsminister Nils Edén.

Det gläder mig att vi återigen i större utsträckning än tidigare under pandemin kan ses fysiskt. Jag är särskilt glad över att vi har med oss flera släktingar till Nils Edén i form av två barnbarn, Tony Edén och Staffan Edén med hustru Barbro Edén, och ett barnbarnsbarn Sara Edén. Här idag finns också konstnären Linnea Jörpeland, som formgett bysten, historikern och författaren Gunnar Wetterberg, som strax ska lära oss mer om Nils Edén och inbjudna riksdagsledamöter.

Jag vill önska er och alla andra i salen varmt välkomna!

Under riksdagens demokratijubileum 2018-2022 högtidlighåller vi viktiga händelser på vägen fram till demokrati. Vi inledde firandet 2018, hundra år efter att Sveriges riksdag hade fattat det historiska principbeslutet om allmän och lika rösträtt. I september 1921, för i lite drygt hundra år sedan, kunde kvinnor för första gången gå till valurnorna i ett riksdagsval. Vi jubilerar till 2022, hundra år efter att de första fem kvinnorna äntligen tog plats i riksdagen.

Men jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att minnas demokratins genombrott även efter att det fyraåriga demokratijubileet avslutas nästa år och att det blir ett naturligt inslag när vi visar riksdagshuset att också lyfta fram hur det gick till när Sverige blev en demokrati. Jag har därför, i samråd med kommittén för riksdagens högtidlighållande av demokratins införande, tagit initiativ till flera olika konstverk för att skapa mer permanenta avtryck i och vid riksdagen, för att vi även i framtiden ska påminnas om demokratins genombrott och de människor som gjorde det möjligt.

Dessa minnesmärken kommer att vara naturliga hållpunkter och samlingsplatser för diskussioner om demokrati, till exempel för skolklasser och andra besökare.

Härutöver tycker jag att vi ibland, både i riksdagen och i samhället i stort, är så fokuserade på det som sker här och nu att vi inte tillräckligt stannar upp och minns och hedrar dem som gått före oss. Det samhälle vi har idag är en följd av de beslut som tidigare generationer fattade.

En del blev lyckat, annat mindre bra, men vi kommer aldrig undan vår historia – och vi har särskild anledning att lyfta fram dem som gjort stora och viktiga insatser för att vårt land ska bli bättre. Också i den andan har jag tagit olika initiativ för att på olika sätt uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser för riksdagen och för Sverige.

I Östra riksdagshuset finns sedan länge porträttmålningar av tidigare talmän i Sammanbindningsbanan och porträttbyster av tidigare statsministrar i Trapphallen. Sedan i år finns även porträttmedaljonger av kung Carl XVI Gustaf och kung Gustav VI Adolf i omedelbar anslutning till Trapphallen.

Men bland statsministerbysterna har det hittills inte funnits någon av Nils Edén – hur är det möjligt? Han spelade ju en så central roll för att åstadkomma den breda kompromiss om den stora rösträttsreform som vi nu firar som demokratins genombrott. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte vet exakt varför Nils Edén inte avporträtteras förrän nu.

När byster av tidigare statsministrar först började sättas upp i trapphallen var det partierna själva som bekostade detta. Varje parti avgjorde på egen hand om en statsminister från det egna partiet skulle hedras på detta sätt eller inte. Socialdemokraterna valde Per-Albin Hansson och Hjalmar Branting, men inte Rickard Sandler. Liberalerna valde Karl Staff, men inte Nils Edén. När sedan riksdagen tog över ansvaret för att bekosta bysterna, vilket skedde för flera årtionden sedan, gick man vidare med senare tiders statsministrar, men funderade inte så mycket på om någon från tidigare epoker saknades.

Oavsett bakgrunden är jag glad över att vi nu rättar till den brist det har inneburit att demokratins statsminister Nils Edén inte har hedrats med en byst här i riksdagshuset. På sitt sätt är jag nästan glad över att det inte har funnits någon byst av honom tidigare, för det är så passande att lyfta fram hans gärning just när vi firar hundraårsminnet av demokratins genombrott.

Jag är glad att kommittén för riksdagens högtidlighållande av demokratins införande höll med mig om att en byst av honom skulle skapas och placeras i Trapphallen. Den här bysten kommer att bli ett bestående minnesmärke över honom, men också över demokratins genombrott och fyller därmed det dubbla syftet att hedra en viktig person i vår historia och att ständigt påminna om att vi inte får ta demokratin för given, utan att den behöver sina förkämpar nu, precis som för hundra år sedan.

Vi ska om några minuter genomföra själva invigningen av den nya bysten, men innan dess ska vi få lära oss mer om Nils Edén och hans tid som statsminister.

Jag lämnar därför över ordet till Gunnar Wetterberg!