Aktuellt

Magdalena Andersson godkändes som statsminister

Publicerad: 29 november 2021 klockan 11.36

Måndagen den 29 november godkände riksdagen talmannens förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister.

Om mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175, röstar mot talmannens förslag till ny statsminister går det inte igenom. Annars är det godkänt.

Voteringsresultatet i kammaren:

  • Ja: 101
  • Nej: 173
  • Avstår: 75
  • Frånvarande: 0

Så röstade partierna

Socialdemokraterna

Ja – 100 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Moderaterna

Ja – 0 röster, Nej – 70 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Sverigedemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 62 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Centerpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 31 röster, Frånvarande – 0

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 27 röster, Frånvarande – 0

Kristdemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 22 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Liberalerna

Ja – 0 röster, Nej – 19 röster, Avstår – 1 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 16 röster, Frånvarande – 0

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 1 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Dokument

Voteringsprotokoll(pdf, 1 MB)

Webb-tv

Prövningen av talmannens förslag till statsminister tolkades till teckenspråk. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Vad händer nu?

Eftersom förslaget till statsminister godkändes av riksdagen ska statsministern så snart det kan ske efter utnämningen anmäla vilka personer som ska ingå i regeringen. Därefter tillträder regeringen vid en så kallad konselj på slottet där statschefen, det vill säga kungen, är ordförande. Talmannen deltar också vid konseljen.

Bakgrund

Onsdagen den 10 november begärde statsminister Stefan Löfven (S) att få sluta sitt uppdrag som statsminister och talmannen beslutade om detta. Riksdagen godkände den 24 november talmannens förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister. Magdalena Andersson begärde sitt entledigande samma dag vilket talmannen beviljade. Den 25 november föreslog talmannen på nytt riksdagen att till statsminister utse Magdalena Andersson.

Talmannen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister. Fram till dess att en ny regering tillträtt i samband med en skifteskonselj är Stefan Löfven (S) statsminister i övergångsregeringen som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Mer information