Aktuellt

Magdalena Andersson (S) har valts till statsminister

Publicerad: 24 november 2021 klockan 10.10

Magdalena Andersson (S) har valts till statsminister. Onsdagen den 24 november godkände riksdagen talmannens förslag till statsminister i kammaren.

Om mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175, röstar mot talmannens förslag till ny statsminister går det inte igenom. Annars är det godkänt.

Voteringsresultatet i kammaren:

  • Ja: 117
  • Nej: 174
  • Avstår: 57
  • Frånvarande: 1

Så röstade partierna

Socialdemokraterna

Ja – 100 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Moderaterna

Ja – 0 röster, Nej – 70 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Sverigedemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 62 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Centerpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 31 röster, Frånvarande – 0

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 26 röster, Frånvarande – 1

Kristdemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 22 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Liberalerna

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 1 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Dokument

Voteringsresultatet(pdf, 1 MB)

Webb-tv

Prövningen av talmannens förslag till statsminister går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Vad händer nu?

Eftersom förslaget till statsminister godkändes av riksdagen ska statsministern så snart det kan ske efter utnämningen anmäla vilka personer som ska ingå i regeringen. Därefter tillträder regeringen vid en så kallad konselj på slottet där statschefen, det vill säga kungen, är ordförande. Talmannen deltar också vid konseljen.

Bakgrund

Onsdagen den 10 november begärde statsminister Stefan Löfven (S) att få sluta sitt uppdrag som statsminister och talmannen beslutade om detta. Stefan Löfven började då enligt reglerna i regeringsformen leda en övergångsregering.

Talmannen inledde den 11 november uppdraget att ta fram ett förslag till statsminister för riksdagen att ta ställning till. Måndagen den 22 november lade talmannen fram sitt förslag om statsminister till kammaren. Förslaget bordlades då också en första gång. Den andra bordläggningen var tisdag den 23 november och omröstningen ägde rum onsdagen den 24 november klockan 9.

Mer information