Aktuellt

Riksdagen riktar en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Publicerad: 21 juni 2021 klockan 11.05

Riksdagen röstade under måndagen den 21 juni ja till Sverigedemokraternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). 181 ledamöter röstade ja till misstroendeförklaringen, 109 ledamöter röstade nej och 51 ledamöter avstod från att rösta. 8 ledamöter var frånvarande.

Misstroendeomröstning 21 juni 2021. Statsminister Stefan Löfven (S) står upp efter omröstningen. Han har munskydd.

Den 21 juni röstade riksdagen ja till en begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S), till höger i bild. Foto: Anders Löwdin

Den 17 juni begärde 36 ledamöter att riksdagen skulle rösta om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). För att en misstroendeförklaring ska riktas mot statsministern eller en minister måste mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175 ledamöter, ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Den 21 juni röstade 181 ledamöter ja till misstroendeförklaringen mot statsministern. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val.

Så röstade partierna

Socialdemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 94 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 6

Moderaterna

Ja – 70 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Sverigedemokraterna

Ja – 62 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Centerpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 30 röster, Frånvarande – 1

Vänsterpartiet

Ja – 27 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Kristdemokraterna

Ja – 22 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Liberalerna

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 19 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 1

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 2 röster, Frånvarande – 0

Det här händer nu

Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val. Regeringen måste inom en vecka från misstroendeförklaringen besluta om att ett extra val ska hållas. Om statsministern och regeringen istället avgår kommer talmannen att inleda sitt uppdrag att ta fram förslag till ny statsminister.

Extra val

Om misstroendeförklaringar

Om riksdagen inte har förtroende för statsministern eller en minister kan riksdagen tvinga regeringen eller ministern att avgå genom att besluta om en misstroendeförklaring.

Minst 35 ledamöter måste föreslå att riksdagen ska rösta om att göra en misstroendeförklaring för att en omröstning ska bli av. Minst 175 ledamöter måste sedan rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för regeringen eller en minister. Det är mer än hälften av riksdagens 349 ledamöter. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för en minister måste ministern avgå.

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring tolv gånger – men aldrig sagt ja förrän vid det här tillfället.

Misstroendeförklaringar

Riksdagsordningen och regeringsformen

Regeringsformen (RF) beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Proceduren kring misstroendeförklaringar beskrivs i följande bestämmelser:

  • 6 kap. 7 § RF Entledigande av statsråd vid misstroendeförklaring
  • 13 kap. 4 § RF Yrkande om misstroendeförklaring och när det inte kan tas upp till prövning
  • 6 kap. 13 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp på föredragningslistan
  • 9 kap. 25 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska framställas vid sammanträde och skriftligt så snart det har framställts
  • 11 kap. 3§ RO Bordläggning och tid för avgörande av misstroendeförklaring
  • 11 kap. 14 § RO Hanteringen vid två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring