Aktuellt

Istanbulkonventionen 10 år – en av flera frågor vid Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Publicerad: 18 juni 2021 klockan 13.40

Riksdagens delegation deltar i sommarsessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 21–24 juni. På agendan står bland annat covidpass, mediefrihet och en rapport om bekämpande av afrofobi.

PACE:s session hålls i hybridformat och medlemmarna kan delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Ledamöterna kommer att debattera och rösta om ett antal resolutioner under sessionsveckan.

Istanbulkonventionen 10 år

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, fyller 10 år. Under sessionen kommer Europarådets parlamentariska församling att uppmärksamma det genom ett högnivåpanelsamtal och en efterföljande debatt.

Vid panelsamtalet deltar bland annat Belgiens premiärminister Alexander de Croo, Frankrikes jämställdhetsminister Elisabeth Moreno, FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor Dubravka Šimonovic och Nadia Murad, Nobels fredspristagare 2018.

Andra frågor på agendan

På agendan står även frågor som ifall politiker ska kunna åtalas för uttalanden de har gjort i sin roll, transparens och reglering av donationer till politiska partier samt deltagande av kvinnor från underrepresenterade grupper i politiskt beslutfattande. Mötet kommer också att diskutera mediefrihet och allmänhetens förtroende, situationen för krimtatarer och en europeisk policy för diasporor.

Vid sessionen kan även aktuella frågor diskuteras. Flera förslag på aktualitetsdebatter finns, till exempel om migration och situationen i Belarus. Under sessionens första dag beslutas vilken eller vilka debatter som kommer att hållas.

Riksdagsledamot presenterar rapport

Under sessionen kommer riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow (V) att presentera sin rapport om att bekämpa afrofobi och antisvart rasism i Europa. Jallow är utsedd av församlingens utskott för jämlikhet och icke-diskriminering att vara rapportör i frågan. Vid debatten om rapporten deltar FN:s specialrapportör om rasism och intolerans, E. Tendayi Achiume.

Flera andra rapporter kommer att debatteras under veckan. De handlar bland annat om de juridiska aspekterna av covidpass och vaccinationsintyg, den socio-ekonomiska krisen till följd av coronapandemin och pandemins påverkan på barns rättigheter.

Péter Szijjártó inbjuden att tala

Bland de inbjudna talarna märks Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić. Vid sessionen kommer församlingen även att välja två domare till Europadomstolen.

Mer information

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se