Aktuellt

En ny regering har tillträtt

Publicerad: 9 juli 2021 klockan 16.30

Den 9 juli tillträdde en ny regering med Stefan Löfven (S) som statsminister. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet.

I riksdagens kammare anmälde statsministern vilka statsråd som ska ingå i regeringen. Därefter stod talman Andreas Norlén värd för en lunch med talmanspresidiet och representanter för den tillträdande regeringen. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet med kungen som ordförande och med kronprinsessan närvarande.

Talmannen deltog i regeringsskifteskonselj på slottet i Stockholm. Regeringen, kungen och talmannen sitter runt ett avlångt bord.

Kungen, Kronprinsessan och talmannen tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Kungen framhöll i sin inledning att han varit statschef i snart 48 år och varit med om många regeringsskiften, och att de alltid skett med respekt för de regler som finns i våra grundlagar. Talmannen lämnade en redogörelse för hur regeringsbildningen gått till innan kungen formellt konstaterade att en ny regering tillträtt.

Talmannens arbete med regeringsbildningen

Riksdagen röstade den 21 juni ja till att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Stefan Löfven begärde den 28 juni att få avsluta sitt uppdrag som statsminister. Talmannen inledde den 29 juni arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister. Den 5 juli föreslog talmannen riksdagen att utse Stefan Löfven till statsminister på nytt. Förslaget godkändes av riksdagen den 7 juli.

Talmannens arbete med regeringsbildningen