Aktuellt

Stefan Löfven (S) har valts till statsminister

Publicerad: 7 juli 2021 klockan 15.00

Stefan Löfven (S) har valts till statsminister. Onsdagen den 7 juli godkände riksdagen talmannens förslag till statsminister i kammaren.

Om mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175, röstar mot talmannens förslag till ny statsminister går det inte igenom. Annars är det godkänt.

Voteringsresultatet i kammaren:

  • Ja: 116
  • Nej: 173
  • Avstår: 60
  • Frånvarande: 0

Så röstade partierna

Socialdemokraterna

Ja – 100 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Moderaterna

Ja – 0 röster, Nej – 70 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Sverigedemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 62 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Centerpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 31 röster, Frånvarande – 0

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 27 röster, Frånvarande – 0

Kristdemokraterna

Ja – 0 röster, Nej – 22 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Liberalerna

Ja – 0 röster, Nej – 18 röster, Avstår – 1 röster, Frånvarande – 0

Miljöpartiet

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 1 röster, Avstår – 1 röster, Frånvarande – 0

Dokument

Voteringsresultatet(pdf, 1 MB)

Webb-tv

Prövningen av talmannens förslag till statsminister tolkades till teckenspråk. Sändningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Vad händer nu?

Eftersom förslaget till statsminister godkändes av riksdagen ska statsministern så snart det kan ske efter utnämningen anmäla vilka personer som ska ingå i regeringen. Därefter tillträder regeringen på fredag den 9 juli vid en så kallad konselj på slottet där statschefen, det vill säga kungen, är ordförande. Talmannen deltar också vid konseljen.

Bakgrund

Efter misstroendeomröstningen i riksdagen den 21 juni begärde statsminister Stefan Löfven (S) den 28 juni entledigande och talmannen beslutade om detta. Stefan Löfven leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering.

Talmannen inledde den 29 juni uppdraget att ta fram ett förslag till statsminister för riksdagen att ta ställning till. Måndagen den 5 juli lade talmannen fram sitt förslag om statsminister till kammaren. Förslaget bordlades då också en första gång. Den andra bordläggningen var tisdag den 6 juli och omröstningen ägde rum onsdagen den 7 juli klockan 14.

Mer information