Aktuellt

Talmannen invigde Almedalsveckan

Publicerad: 4 juli 2021 klockan 09.24

Den 4 juli höll talman Andreas Norlén ett tal vid invigningen av den digitala Almedalsveckan. 

Det talade ordet gäller

Tack för ordet och tack för möjligheten att få vara med och inviga Almedalsveckan!

Almedalsveckan har en lång tradition och har kommit att utvecklas till en mycket viktig mötesplats för samtal om samhällsfrågor. Nu görs veckan digitalt – det nya normala i en mycket onormal tid. Inte för alla, men för många, har digitala lösningar blivit vanliga. Vad detta har för inverkan på vår demokrati långsiktigt, det är en fråga som jag tror inte kan besvaras fullt ut ännu.

Självklart ligger det en förlust i att missa det vanliga samtalet öga mot öga, både vid seminarierna och på Visbys gator och torg. Men, det finns förstås också vinster. Fler kan delta i samtalen och fler får tillgång till debatt och diskussion. Den här veckan kan alla följa samtalen och talen på webben.

*

Vi lever i en svår tid. Demokratin utmanas både i Sverige och omvärlden.

Därför tycker jag det är än viktigare att arrangemang som Almedalsveckan trots allt kan äga rum. Att möjliggöra möten och främja demokratisk utveckling, det är verkligen att utöva demokrati och att fira vår demokrati.

Riksdagen är Sveriges främsta demokratiska institution, folkets främsta företrädare. Som riksdagens talman är det min roll att leda riksdagens arbete, utan att ta partipolitiska hänsyn. Genom hela pandemin har det varit viktigt att se till att riksdagen kan fortsätta sitt viktiga arbete, främst att besluta om lagar och statens ekonomi och att kontrollera hur regeringen utövar sin makt. Det tycker jag att vi har klarat utmärkt. Förra året hade vi över 500 timmars debatter i riksdagen, trots pandemin.

Just nu är vi dessutom mitt uppe i en process för att bilda en ny regering. Efter att Ulf Kristersson avsade sig sitt sonderingsuppdrag gav jag Stefan Löfven i uppdrag att undersöka sina förutsättningar för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Han ska rapportera sitt uppdrag till mig imorgon. Regeringsbildningen 2018 tog 134 dagar. Det är min ambition att det ska gå fortare den här gången och jag kommer att se till att det blir så. Vi behöver så snabbt som möjligt få veta om någon regering alls kan bildas eller om nästa steg är extra val.

*

I riksdagen högtidlighåller vi hela den här mandatperioden hundraårsminnet av demokratins genombrott. Det handlar om de omvälvande år då Sverige tog stora steg mot allmän och lika rösträtt – mot en fullvärdig demokrati. Gå gärna in på firademokratin.riksdagen.se för att ta del av material om firandet eller följa mig eller riksdagen på Instagram.

Jubileet invigdes den 17 december 2018, på dagen 100 år efter riksdagens historiska principbeslut om en stor rösträttsreform, vars viktigaste inslag var att kvinnor äntligen fick delta i riksdagsval. En annan viktig del var att den graderade rösträtten i kommun- och landstingsval slopades, den gradering som kunde ge en person en röst och en annan person upp till 40 röster, beroende på skillnader i inkomst och förmögenhet. Eftersom riksdagens första kammare valdes indirekt av just landstingen och de större städernas kommunala församlingar påverkades första kammarens sammansättning i hög grad av denna förändring.

Reformen krävde beslut i flera steg för att kunna genomföras. Riksdagen som sammanträde i december 1918 var urtima – extrainkallad – och kunde därför inte besluta om grundlagsändringar. Därmed krävdes två ytterligare riksdagsbeslut med mellanliggande val innan reformen slutligt hade antagits. De första valen där kvinnor äntligen fick delta ägde rum i september 1921, alltså i höst för exakt 100 år sedan. Det är värt att fira och det kommer vi att göra. I januari 1922 steg de första fem kvinnorna så in i riksdagen, när den återsamlades efter valet i september. Fem kvinnor i en riksdag med omkring 380 ledamöter.

Selma Lagerlöf – författare, nobelpristagare och rösträttsprofil – höll ett berömt tal 1911. Retoriskt målade hon upp hur kvinnans lott varit att skapa det goda hemmet tillsammans med mannen – medan mannens lott varit att ensam skapa staten.

Selma Lagerlöf sade att kvinnorna ville att deras förmågor skulle efterfrågas på fler områden. Avslutningsvis frågade hon hur väl mannen lyckats i sitt svåra uppdrag – en berättigad fråga kan man tycka, ställd i en tid av världskrig, hunger och oro.

Och hon sade till sist: ”Ack, vi kvinnor är inga fullkomliga varelser, ni män är inte mera fullkomliga än vi. Hur skall vi nå fram till det, som är stort och gott, utan att hjälpa varandra?”

Det var kloka ord 1911 och de är kloka än i dag. Demokratins genombrott och demokratins framtid är båda gemensamma angelägenheter. Det är något vi tillsammans måste ta ansvar för.

Demokratin står stark i vårt land, men det finns hot och utmaningar. Extremism, lågt valdeltagande i vissa förorter och stadsdelar, vikande medlemstal i partierna. Blickar vi ut i världen ser vi en ännu värre utveckling, en utveckling som vi gemensamt måste bryta.

Demokratin måste, som det brukar heta, vinnas varje dag. Den behöver ansträngningar och ansvarstagande från var och en av oss.

Vi minns det som hände för hundra år sedan och nu är det upp till oss alla att ta demokratin in i de kommande hundra åren.

Almedalsveckan är en viktig plattform för samtal om vår demokrati och om alla de samhällsfrågor som vi behöver hantera med demokratin som verktyg. Jag vill önska er lycka till med alla arrangemang under de här dagarna.

Med de orden förklarar jag Almedalsveckan 2021 för invigd.