Aktuellt

Utskott säger ja till höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon

Publicerad: 9 februari 2021 klockan 13.34

Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen. Moderaterna och Sverigedemokraterna är i en reservation kritiska mot förslaget.

Bonus–malus-systemet innebär att den som köper vissa fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus, medan den som köper fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd skatt under tre år. Regeringen vill nu förstärka bonus–malus-systemet och föreslår att fordonsskatten ska höjas de tre första åren för nya lätta fordon som drivs av bensin eller diesel.

Skattehöjning för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar

Enligt förslaget ska det så kallade koldioxidbeloppet i fordonsskatten höjas och höjningen beror på hur mycket koldioxid fordonen släpper ut. Förslaget syftar till att öka andelen fordon med låga utsläpp av koldioxid i nybilsförsäljningen och bidra till målet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Utskott vill påskynda omställningen till fossilfri fordonsflotta

Andelen elbilar och laddhybrider, alltså bilar som går helt eller delvis på el, ökar i Sverige.

Skatteutskottet håller med regeringen om att omställningen till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen behöver påskyndas. Dessutom anser utskottet att skatter på drivmedel, som sätter ett pris på koldioxidutsläpp och energianvändning, är viktiga delar i svensk klimatpolitik.

Mot den bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska

Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska till regeringens förslag och anser att riksdagen borde säga nej till det.

Enligt en gemensam reservation tycker partierna att miljö- och klimatpolitiken behöver andra åtgärder, till exempel en utbyggd laddinfrastruktur i hela landet och satsningar på kärnkraft. Partierna tycker också att bonus–malus-systemet gynnar de som bor i storstadsområden och drabbar företagare och hushåll på landsbygden.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, utskottsråd skatteutskottet, telefon: 08-786 57 78, e-post: mikael.pyka@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdag den 25 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (Publiceras den 19 februari)