Aktuellt

Rekommendation om munskydd i kammare och kammarfoajé

Publicerad: 25 februari 2021 klockan 16.40

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendera munskydd i kammare och kammarfoajé när avstånd inte kan hållas. Den som talar i kammaren behöver inte bära munskydd.

Man är också överens om att uppmana ledamöter som är på väg till och från kammaren att inte onödigtvis uppehålla sig i kammarfoajén. Munskydd bör även användas av utskott och EU-nämnden under fysiska möten när många deltar. Rekommendationen gäller även personer som har antikroppar eller är vaccinerade. Munskydd är inte en ersättning för andra skyddsåtgärder såsom hemarbete, stanna hemma vid symtom, testning, hygien, avstånd, etc.

Riksdagsförvaltningen rekommenderar att munskydd ska användas när avstånd inte kan hållas i Självserveringen och Kaféet i Västra riksdagshuset.