Aktuellt

Digitalt demokratibesök i Norrbotten

Publicerad: 18 februari 2021 klockan 11.30

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) gjorde den 17 februari ett digitalt besök i Norrbottens län. Demokratin stod i fokus för programmet för besöket som är ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott föra hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Lotta Finstorp.

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) på digitalt länsbesök i Norrbotten 17 februari 2021

Landshövding Lotta Finstorp samtalar om demokrati med andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På grund av den rådande pandemin skedde alla möten digitalt och riksdagens demokratiutställning invigdes på Norrbottens museum. Invigningen kan ses på museets facebooksida. Andra programpunkter var föreläsning och samtal om demokrati med elever på Luleå Gymnasieskola, samtal om demokrati på Luleå tekniska universitet och ett digitalt samtal med representanter för Samtinget.

Den 18 februari arrangerar länsstyrelsen en demokratidialog med representanter för kommuner, regionen och Kommittén Demokratin 100 år, där andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve medverkar.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer besöken att anpassas efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!