Aktuellt

Förslag om ja till stärkt skydd för enskilda vid estetiska ingrepp och behandlingar

Publicerad: 22 april 2021 klockan 15.43

Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas. Det innebär bland annat att bara legitimerade läkare och tandläkare ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. SD, C och L och har synpunkter på delar i förslaget.

I dag omfattas inte estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner av hälso- och sjukvårdslagens regler, vilket bland annat innebär att det inte finns samma krav på patientsäkerhet. Nu föreslår regeringen en ny lag och lagändringar så att skönhetsbehandlingar får liknande krav på säker vård som vid ingrepp inom hälso- och sjukvården.

Relevant kompetens ska bli obligatoriskt

Enligt förslaget ska bara legitimerade läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens få genomföra skönhetsoperationer. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, exempelvis fillers och botox. Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen ska gälla vid den här typen av behandlingar.

Andra delar i förslaget handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen genomförs. En åldersgräns på 18 år ska också införas. Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottet håller med om att skyddet vid skönhetsoperationer behöver stärkas och föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och samtidigt nej till olika förslag i motioner.

SD, C och L har synpunkter

Sverigedemokraterna har synpunkter i några delar av lagförslaget. Partiet tycker att det är bra att införa kompetenskrav, däremot borde det även finnas krav på kompetens när det gäller laserbehandlingar, mekanisk och kemisk peeling och icke-kirurgiska hårtransplantationer. När det gäller konsumentskydd menar partiet att det finns ett gränsland mellan skada och missnöje efter en utförd behandling, därför bör regeringen återkomma med ett lagförslag som klargör hur den enskilde kan reklamera ett ingrepp eller en behandling.

Centerpartiet står bakom lagförslaget men har en del invändningar. Partiet tycker att regeringen bör överväga att låta fler legitimationsyrken få tillåtelse att utföra vissa estetiska injektioner, detta för att inte begränsa näringsfriheten i onödan. Partiet vill också att konsumentskyddet stärks vid kroppsbehandlingar som inte omfattas av lagförslaget. Regeringen bör återkomma med ett sådant förslag. Dessutom vill man att regeringen återkommer med ett förslag om att rapporteringen till ett kvalitetsregister ska vara obligatorisk för de verksamheter som omfattas av lagförslaget.

Liberalerna vill att regeringen utreder förutsättningarna för ekonomiskt ansvar för vårdskador som har uppkommit genom vårdslöshet. Det kan exempelvis gälla behovet av en obligatorisk ansvarsförsäkring för privata aktörer.

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post: kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 5 maj 2021. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar   (publiceras 30 april)