Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag på 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Publicerad: 19 november 2020 klockan 13.17

Regeringen har föreslagit en rad ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Finansutskottet bedömer att spridningen av coronaviruset även fortsättningsvis får mycket stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Utskottet tycker som regeringen att det finns anledning att snabbt vidta ytterligare åtgärder. Därför föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ökade utbetalningar ur statskassan på sammanlagt drygt 31 miljarder kronor för år 2020. En del av medlen skjuts även till av andra skäl än coronakrisen. Läget är gott för statens finanser tack vare det så kallade finanspolitiska ramverket, konstaterar utskottet, så utrymme finns för dessa extraordinära utgifter.

15 miljarder kronor till kommuner och regioner

Regeringen föreslår närmare 50 nya åtgärder för kommuner, regioner, myndigheter och andra dels i sin höständringsbudget för 2020, dels i en extra ändringsbudget för 2020. Detta är den tolfte extra ändringsbudgeten för innevarande år. Utskottet har behandlat båda propositionerna samtidigt och dessa är några av förslagen:

  • Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner för att kompensera för deras merkostnader inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till följd av covid-19-pandemin.
  • 3 miljarder kronor avsätts till att göra det möjligt med storskalig testning under hela år 2020 för att kontrollera symtom på covid-19.
  • Cirka 3 miljarder går till en höjning av Sveriges EU-avgift, som främst beror på att den pågående krisen har medfört betydande konsekvenser för EU:s budget, och till EU:s förköpsavtal med olika vaccinproducenter för att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19.
  • Kostnaderna för bland annat bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, inkomstpensionstillägg och studiemedel har ökat i år, så mer pengar föreslås gå till bland annat Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
  • Hovet och flera museer får ökade anslag på grund av minskade intäkter från avgifter eller biljettförsäljning.

Gratis mat från allmänheten blir skattefri

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att anställda inom till exempel vården ska slippa skatta för gratis mat som de får från restauranger och allmänheten som stöd och uppmuntran när de jobbar. En sådan lagändring om kostförmåner föreslås gälla från den 1 januari 2021 men även retroaktivt från den 1 mars 2020.

Utskottet lägger till tre förslag

Finansutskottet lägger även till tre egna förslag, förutom regeringens, som så kallade utskottsinitiativ. Riksdagen föreslås säga ja till att regeringen får ingå avtal med leverantörer av covid-19-tester för år 2021 och låna pengar för att köpa Fysikhuset som är en del av forskningsområdet Albanova i Stockholm. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Folkhälsomyndigheten får låna maximalt 4,5 miljarder kronor till beredskapsinvesteringar.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon: 070-766 3162, e-post: hans.hegeland@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 november 2020. Debatten sänds via webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 – ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (publiceras den 20 november)