Aktuellt

Åtgärderna skärps för riksdagens arbete

Publicerad: 11 november 2020 klockan 10.39

Uppdaterad: 13 januari 2021 klockan 14.25

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. I oktober och november 2020 har Folkhälsomyndigheten i samråd med regionernas smittskyddsläkare fattat beslut om skärpta allmänna råd i flera svenska län, varav Stockholms län är ett.

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har därför skärpt flera av de åtgärder som vidtagits med anledning av corona. Andra åtgärder är oförändrade sedan tidigare.

Bland annat gäller nu följande för riksdagens arbete:

  • Några av riksdagens verksamheter som var stängda för allmänheten i våras är delvis öppna. Exempelvis går det att återlämna och hämta böcker i Riksdagsbiblioteket. Men nu gäller att externa besökare till biblioteket måste beställa böcker innan besöket. Den som vill ha en läsplats för material som inte kan lånas hem måste också boka det innan besöket.
  • Hemarbete gäller nu som huvudregel både för riksdagsledamöterna och för tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.
  • Än större restriktivitet gäller för både ledamöter och tjänstemän att ta emot externa besök till riksdagen.
  • Utskotten och EU-nämnden arbetar nu huvudsakligen med digitala möten. Det finns möjlighet till fysiska möten under vissa förutsättningar. Fortsatt gäller att extrasuppleanter har valts in för att säkra bemanning i utskott och EU-nämnd.
  • Även tjänstemännens möten ska som huvudregel vara digitala.
  • Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men alla de 349 ledamöterna är fortsatt i tjänst. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning. Gruppledarna har också kommit överens om att endast ledamöter och statsråd som själva ska delta i en debatt bör vistas i kammaren under debatten.
  • Sedan mitten av april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.
  • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare.

För mer information

Kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se, telefon: 020-349 000.