Aktuellt

Gruppledarna ändrar arbetssättet i kammaren med anledning av corona

Publicerad: 16 mars 2020 klockan 20.00

Uppdaterad: 8 april 2020 klockan 09.01

Riksdagspartiernas gruppledare har kommit överens om att ändra sitt arbete så att endast 55 riksdagsledamöter medverkar under omröstningarna i kammaren.

Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av coronaviruset. Endast 55 ledamöter deltar vid beslut i kammaren. Samtliga ledamöter är fortsatt i tjänst, om än delvis i andra former än vanligt. Överenskommelsen gäller kontinuerligt utskottsarbete, ledamöter i tjänst så länge man inte är sjuk och innefattar också antal voterande ledamöter.

Överenskommelsen tillämpas tills vidare i två veckor i taget. Under denna tid kommer kvittningssystemet inte att tillämpas utan partierna ansvarar själva för att ha röstande ledamöter i kammaren.

Läs mer: