Aktuellt

Amorteringskrav och bolånetak bör utvärderas

Publicerad: 12 mars 2020 klockan 11.30

De senaste åren har flera så kallade makrotillsynsåtgärder införts, som amorteringskrav och bolånetak. Effekterna av denna typ av åtgärder bör utvärderas samlat. Dessutom behövs åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Det anser ett enigt finansutskott som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

När hushållen har höga lån ökar risken för att en lågkonjunktur kan förstärkas och i förlängningen kan den finansiella stabiliteten hotas. Dessutom har konsumtionslånen under de senaste åren ökat markant.
Finansutskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med en samlad utvärdering av vilka effekter makrotillsynsåtgärder som amorteringskraven och bolånetaket har haft på kreditgivningen. Utvärderingen ska bland annat belysa:

  • konsekvenserna för olika hushållstypers möjligheter att låna till ett boende, och
  • vilka effekter åtgärderna har haft på bostadspriserna och hushållens skuldsättning.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Utskottet anser också att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för hur villkoren för förstagångsköparna på bostadsmarknaden kan förbättras, till exempel när gäller de krav som bankerna ställer på olika typer av hushåll. Regeringen bör också återkomma med förslag på åtgärder som ska öka rörligheten på bostadsmarknaden mellan ägt och hyrt bestånd.

Förslaget bygger delvis på motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Kontaktperson för media

Elisabeth Johansson, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 40 27, e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 18 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (publiceras 13 mars)