Aktuellt

Förslag att narkotikapolitiken bör utvärderas

Publicerad: 13 februari 2020 klockan 11.22

Regeringen bör utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision när det gäller dödsfall som orsakas av narkotika, det anser ett enigt socialutskott.

I första hand bör fokus i nollvisionen ligga på att förebygga drogmissbruk, så att människor väljer att inte använda narkotika. Det är också viktigt att se till att personer med drogberoende får det stöd och den evidensbaserade behandling de behöver för sin beroendesjukdom.

Socialutskottet anser också att dagens narkotikapolitik behöver utvärderas. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för att minimera de skador narkotikan orsakar.

Socialutskottet vill att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om utvärderingen av narkotikapolitiken och nollvisionen när det gäller narkotikarelaterade dödsfall.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande i socialutskottet, telefon: 08-786 41 90, e-post: anna.rune@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 19 februari.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2019/20: SoU7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (Publiceras 14 februari)