Aktuellt

Utskott anser att Sverige bör uttala en Nato-option

Publicerad: 9 december 2020 klockan 14.04

Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Samtliga riksdagspartier har synpunkter i reservationer.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har behandlat de säkerhetspolitiska delarna i regeringens förslag om försvarspolitisk inriktning. Utskottet håller med regeringen om att Sveriges säkerhetspolitiska linje bör ligga fast. Sverige är inte med i någon militär allians. Samtidigt bygger Sverige säkerhet tillsammans med andra.

Upprätthålla möjlighet att söka medlemskap i Nato

Enligt det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har Sverige ett välutvecklat samarbete med försvarsalliansen Nato. Utskottet anser att samarbetet är centralt för att utveckla Försvarsmaktens förmåga, såväl till nationellt försvar som till att genomföra insatser i och utanför närområdet.

Utskottet anser att Sverige, i likhet med Finland, bör uttala en tydlig Nato-option i sin säkerhetspolitiska linje och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från Centerpartiet och Liberalerna.

Samtliga riksdagspartier reserverar sig

Samtliga riksdagspartier har i reservationer lämnat synpunkter på utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande. De anser att Sveriges säkerhetspolitiska linje fortsatt ska ligga fast. Sverige ska inte ska gå med i Nato eller uttala en Nato-option. Partierna understryker att det är viktigt för svensk säkerhet att den svenska säkerhetspolitiska linjen är stabil, långsiktig och förutsägbar.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna anser i en reservation att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato.

Sverigedemokraterna är positiva till försvarssamarbeten och ser gärna att Sverige har ett fungerande samarbete med Nato, men anser i en reservation att Sverige även i fortsättningen ska stå utanför medlemskap i Nato eller stormakters militärallianser. Sverigedemokraterna anser också att Sverige bör ingå ett försvarsförbund med Finland.

Vänsterpartiet anser i en reservation att Sverige bör verka för att militariseringen av EU stoppas samt lämna Europeiska försvarsbyrån, EU:s organisation för stöd till EU-ländernas försvarssamarbete. Sverige ska enligt partiet inte heller delta i Natoledda övningar då dessa urholkar den svenska militära alliansfriheten.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndag den 14 december. Planerad dag för beslut är tisdag den 15 december.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025