Aktuellt

Utskott vill ha friliggande cykelvägar

Publicerad: 17 december 2020 klockan 11.02

Trafikutskottet vill att nya cykelbanor inte ska behöva byggas nära bilvägar, utan som friliggande cykelvägar. Dagens regler gör detta onödigt svårt, tycker utskottet, som föreslår att regeringen ser över regelverket och hur det används. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot utskottets förslag.

Dagens regler kring cykelvägar har funnits i många år och behöver bli tydligare, anser trafikutskottet. Tolkningen av reglerna gör att allmänna cykelvägar till exempel enbart byggs nära bilvägar och detta förhindrar att flera cykelvägar byggs.

Bygg fler och friliggande cykelvägar

Utskottet tycker att det är viktigt att lagar och regler underlättar för cykling. Cykelvägar ska byggas så att de är säkra och gör att fler väljer cykel istället för andra transportmedel som påverkar miljön mer. Gång- och cykelvägar måste kunna byggas separerade från bilvägar.

Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med förslag som gör det möjligt att bygga så kallade friliggande cykelvägar, utan kontakt med bilvägar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig

Förslaget om tillkännagivande kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot tillkännagivandet. De anser att Trafikverket redan utreder denna fråga.

Kontaktperson för media

Christer Åström, föredragande trafikutskottet, telefon: 08-786 60 06, e-post: christer.astrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 januari 2021. Debatten sänds via webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU3 Cykelfrågor (publiceras inom kort)