Aktuellt

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas

Publicerad: 29 april 2020 klockan 10.15

Regeringen bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP, V och L säger nej till förslaget om tillkännagivande i två reservationer.

Miljö- och jordbruksutskottet bedömer att vargstammen behöver minskas i vissa regioner genom licensjakt. Ingen av rovdjursarterna på den skandinaviska halvön är enligt utskottet utrotningshotad och en riktad och selektiv jakt på varg kan genomföras utan att den påverkar vargens bevarandestatus.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion av Kristdemokraterna.

S, MP, V och L har invändningar

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna anser att riksdagen inte ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se över licensjakten på varg.

S, MP och V skriver i en reservation att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt vilar på vetenskapliga underlag och att en ny bedömning görs under 2020 utifrån årets inventering av varg. Förslaget om tillkännagivande frångår den vetenskapliga bedömningen och riskerar den långsiktiga förvaltningen, enligt partierna.

Liberalerna anser att beslut om licensjakt bör fattas utifrån vetenskapliga bedömningar om vargstammens bevarandestatus. Hur stor vargstammen bör vara går inte att styra genom riksdagsbeslut och bedömningen bör enligt partiet överlåtas till Naturvårdsverket som har expertkunskapen.

Nej till övriga motioner om naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande lades fram i samband med att utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.

Kontaktperson för media

Caroline Needham, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 63 43, e-post caroline.needham@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag den 7 maj.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU15 Naturvård och biologisk mångfald (publiceras 4 maj)