Aktuellt

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tillståndskrav för vapenmagasin

Publicerad: 2 april 2020 klockan 15.34

Justitieutskottet vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om tillståndskrav för vapenmagasin. Utskottet menar att nackdelarna för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som nya regler kan få i kampen mot skjutvapenvåldet. S, V och MP invänder mot utskottets förslag.

Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet. Det betyder att magasinen skulle omfattas av samma regler som ammunition. Däremot ska den som har vapenlicens för exempelvis jakt eller sportskytte inte behöva tillstånd, under förutsättning att magasinet ska användas för det syftet.

Bakgrunden till regeringens förslag är bland annat att Polismyndigheten anser att de nuvarande reglerna inte är tillräckliga för att kunna beslagta vapenmagasin. Enligt myndigheten skulle en generell reglering kunna förbättra polisens möjlighet att beslagta vapenmagasin och motverka illegalt vapeninnehav.

Nackdelar för jägare och sportskyttar väger tungt

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet menar att fördelarna med förslaget inte väger upp nackdelarna för personer som har vapen med vapenlicens. Med en reglering av vapenmagasin blir det krångligare för jägare och sportskyttar att köpa, förvara och transportera magasin vid jakt, träningar och tävlingar. Justitieutskottet menar också att förslaget leder till onödiga gränsdragningsproblem.

S, V och MP vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag. De menar att regeringens förslag bidrar till att begränsa tillgången till vapenmagasin i kriminella miljöer och att det är en åtgärd som Polismyndigheten har efterfrågat.

Kontaktperson för media

Camilla Ulvenfalk, föredragande i justitieutskottet,
telefon: 08-786 46 81, e-post: camilla.ulvenfalk@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt onsdag den 15 april
Beslut torsdag den 16 april

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU17 (publiceras 3 april)