Aktuellt

Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas från den 1 april

Publicerad: 7 mars 2019 klockan 12.46

Uppdaterad: 7 mars 2019 klockan 13.44

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018.

Sedan i juli 2018 går det att göra avdrag på skatten för avgiften till fackföreningar. Den möjligheten avskaffas från den 1 april, enligt ett förslag från regeringen. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget

Vänsterpartiet anser att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. De anser att förslaget kan leda till att färre personer blir medlemmar i en fackförening och att det i sin tur kan försvaga den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande skatteutskottet, telefon: 08-786 57 78, e-post: mikael.pyka@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 mars.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (Publiceras den 8 mars)