Aktuellt

Regeringen bör utreda tolktjänst och bilstöd

Publicerad: 5 mars 2019 klockan 13.18

Regeringen bör utreda tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning samt följa upp de ändringar som gjorts av bilstödet. Det anser socialutskottet, som vill att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. S, C, V och MP anser inte att ett tillkännagivande om bilstödet behövs.

Socialutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning. Enligt utskottet finns det problem med tolktjänsten för personer med hörselnedsättning och det råder oklarhet kring viktiga frågor som ansvarsfördelning, huvudmannaskap och finansiering.
  • Regeringen bör så snabbt som möjligt behandla de uppföljningar som Försäkringskassan och Trafikverket har gjort av det ändrade bilstödet och därefter återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet kan fås att fungera bättre.

Förslagen till tillkännagivanden finns i motioner från Vänsterpartiet respektive Kristdemokraterna. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S, C, V och MP har invändningar i en reservation

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande om bilstödet. Partierna skriver i en reservation att regeringen redan arbetar med de uppföljningar som gjorts av bilstödet och att något tillkännagivande därför inte behövs.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt torsdag 14 mars och beslut onsdag 27 mars.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU12 Stöd till personer med funktionsnedsättning (publiceras 11 mars)