Aktuellt

Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över

Publicerad: 14 mars 2019 klockan 12.52

Regeringen bör utreda hur körkortsutbildningssystemet kan bli effektivare. Dessutom bör regeringen snarast genomföra åtgärder som begränsar illegal övningskörningsverksamhet. Det tycker trafikutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V och MP reserverar sig och tycker inte att ett tillkännagivande behövs.

Körkortet är ofta en viktig förutsättning för att få ett arbete, men för många är det en dyr investering. Nästan hälften av alla som gör körprovet idag underkänns. Samtidigt råder brist på arbetskraft med körkort. Trafikutskottet konstaterar att körkortsutbildningssystemet behöver bli effektivare och att illegala körskolor behöver hindras.

Utredningen bör titta på effektivitet och illegal verksamhet

Enligt trafikutskottet bör körkortsutbildningen kunna förenklas och bli effektivare utan att trafiksäkerheten försämras. Exempelvis bör elever som har gjort en mindre miss på körprovet kunna få göra om just det momentet i stället för att göra om hela provet. Körkortsutbildningen bör också anpassas till ny teknik som kan utveckla körandet.

Utskottet tycker också att det är viktigt med kraftfulla åtgärder för att hindra trafikskolor som driver verksamhet utan tillstånd. Förutom att det leder till osund konkurrens så får det negativa konsekvenser för eleverna som ofta får sämre kunskaper.

Utskottet vill därför att regeringen i en utredning tar ett helhetsgrepp om hela förarutbildningen, där även åtgärder mot olagliga trafikskolor ska ingå.

Dessutom anser utskottet att regeringen redan nu kan genomföra åtgärder för att motverka illegala körskolor. Det handlar om att en handledare maximalt ska få ha tillstånd för tio elever jämfört med dagens femton. Möjligheten att införa tillståndsplikt för privatpersoner som äger fordon med dubbelkommando bör också ses över.

Utskottet föreslår att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om de här frågorna.

Förslagen till tillkännagivandet finns i motioner från M, SD och KD från allmänna motionstiden 2018/19. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill framhålla vikten av att utbildningssystemet är effektivt och att så kallade svarta körskolor hindras. Samtidigt förutsätter de att regeringen genomför nödvändiga åtgärder kring detta och tycker därför inte att något tillkännagivande behövs.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 43 29, e-post anna-lena.kileus@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag 28 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet (publiceras 25 mars)