Aktuellt

EU-direktiv bör inte försämra företagens konkurrenskraft

Publicerad: 14 mars 2019 klockan 14.35

Näringsutskottet vill att regeringen arbetar för att EU-direktiv genomförs i svensk rätt på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. Därför vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. S, V och MP säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation.

EU-direktiv innehåller mål som medlemsländerna ska uppnå, medan länderna själva bestämmer hur direktivens krav ska genomföras i den nationella lagstiftningen. Enligt näringsutskottet kan det ibland finnas skäl att anta regler i Sverige som går längre än vad ett EU-direktiv kräver, till exempel för att skydda miljön eller folkhälsan. Men genomförandet av direktiv leder ibland till mer omfattande regler för företagen än vad som är nödvändigt.

EU-direktiv bör införas på miniminivå

Näringsutskottet anser att de svenska företagens konkurrenskraft ska skyddas. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör arbeta för att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. En utgångspunkt bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen. När det finns anledning att överskrida miniminivån bör effekterna för företag redovisas tydligt.

Förslaget till tillkännagivande kommer från motioner av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Näringsutskottets förslag till tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om olika näringspolitiska frågor. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland andra handlar om företagsfrämjande, kapitalförsörjning, regelförenklingar och riktade insatser mot kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund.

S, V och MP har invändningar i en reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Partierna skriver i en reservation att de är av uppfattningen att regeringen vid införandet av nya regler i svensk rätt redan värnar de svenska företagens konkurrenskraft. Därför behövs inget tillkännagivande i frågan.

Kontaktperson för media

Lars Söderlind, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 60 99, e-post lars.soderlind@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag 28 mars.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU7 Näringspolitik (publiceras senast 25 mars)