Aktuellt

Alla dokument från tvåkammarriksdagen nu sökbara på riksdagen.se

Publicerad: 4 januari 2019 klockan 10.52

Uppdaterad: 4 januari 2019 klockan 11.02

Nu är alla dokument från tiden med tvåkammarriksdag sökbara på riksdagen.se. Totalt rör det sig om närmare 200 000 dokument mellan 1867 och 1970.

Dokumenten har tidigare varit publicerade på riksdagens webbplats, men allt material har inte varit sökbart. Det innebar att det var svårt att hitta och få en större nytta av det omfattande materialet. Nu går det att söka i hela dokumenten och få textutdrag på samma sätt som övrigt material.

En känd brist i allt material som har digitaliserats är att det kan förekomma fel i texterna till följd av att teckenigenkänning (OCR) har använts. Du kan därför behöva söka på alternativa ord och använda trunkering (*).

Hitta äldre riksdagstryck

Exempel på dokument från andrakammarriksdagen