Aktuellt

Svenska riksdagsledamöter deltog i Europarådsmöte i Strasbourg

Publicerad: 25 januari 2019 klockan 15.58

Uppdaterad: 25 januari 2019 klockan 16.14

Under årets första session med Europarådets parlamentariska församling valdes bland annat en ny svensk domare till Europadomstolen. Elva riksdagsledamöter deltog under veckan.

Den 21–25 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, årets första session i Strasbourg. Ämnen som diskuterats under veckan var bland annat diskriminering på arbetsmarknaden, mediefrihet, skydd av nationella minoriteter och återkallande av medborgarskap. Vidare uppmärksammades oppositionellas svåra situation i Turkiet och de ökade spänningarna mellan Ryssland och Ukraina med anledning av situationen i Kertjsundet och Azovska sjön. Mycket uppmärksamhet fick också debatten om Sharia-lagens kompatibilitet med Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Två svenska ledamöter fick nya uppdrag. Azadeh Rojhan Gustafsson (S) valdes till ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter och Boriana Åberg (M) valdes till en av PACE:s 20 vice presidenter.

Svenska delegationen deltog i flera debatter

Riksdagsledamöterna från den svenska delegationen deltog i flera debatter vardera under veckan. Bland annat deltog Boriana Åberg (M) och Markus Wiechel (SD) i en debatt om Sergej Magnitskij och straffrihet genom riktade sanktioner. I debatten kring två rapporter om funktionsnedsättning och diskriminering på arbetsmarknaden talade Ann-Britt Åsebol (M) och Momodou Malcolm Jallow (V). I den fria debatten talade Jörgen Warnborn (M) om situationen i Ungern. Thomas Hammarberg (S) hade ett inlägg i debatten om att främja rättigheter för personer som tillhör nationella minoriteter och Alexander Christiansson (SD) deltog i den brådskande debatten om säkerhetsläget i Kertjsundet och Azovska sjön. Vid sidan av kammardebatten deltog de svenska ledamöterna i utskottsmöten, partigruppsmöten och paneldebatter.

Ny svensk domare vald till EU-domstolen

Under sessionen valdes också två nya domare till Europadomstolen. Erik Wennerström valdes till ny svensk domare i Europadomstolen. Europadomstolen spelar en central roll för att upprätthålla och stärka respekten för mänskliga rättigheter i Europarådets medlemsstater. Erik Wennerström arbetar sedan 2012 som generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Finlands president talade inför församlingen

Finlands president Sauli Niinistö och utrikesminister Timo Soimi talade inför församlingen med anledning av att Finland tar över ordförandeskapet i Europarådet. Efter inledande anföranden hade parlamentarikerna möjlighet att ställa frågor fritt till såväl Soini och Niinistö.

Mer information

Kontaktperson

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling: