Aktuellt

Höstens regeringsbildning klar

Publicerad: 22 januari 2019 klockan 11.27

Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Själva regeringsskiftet ägde rum måndagen den 21 januari inför statschefen vid en särskild konselj på Kungliga slottet. Tidigare samma dag presenterade Stefan Löfven regeringsförklaringen och anmälde i kammaren vilka ministrar som ingår i den nya regeringen.

Fredagen den 18 januari prövade riksdagen talmannens förslag att utse Stefan Löfven till statsminister. Av riksdagens 349 ledamöter röstade 115 ja och 153 nej. Av ledamöterna var det 77 som avstod från att rösta. Eftersom färre än hälften av ledamöterna, det vill säga färre än 175, röstade nej hade riksdagen godkänt talmannens förslag.

Voteringsprotokoll(pdf, 1 MB)

Regeringsförklaring och skifteskonselj

Regeringsskiftet ägde rum vid en särskild konselj på slottet måndagen den 21 januari där kungen var ordförande. Kronprinsessan, talman Andreas Norlén och den nya regeringen deltog. Vid konseljen redogjorde talmannen för regeringsbildningsprocessen och riksdagens beslut. Därefter konstaterade kungen att regeringsskiftet ägt rum. Därmed är talmannens arbete med regeringsbildningen avslutat.

– Ett unikt stycke svensk politisk historia har skrivits sedan valet i höstas. Regeringsbildningen har med svenska mått mätt varit rekordlång. Jag kan nu konstatera att den processen är avslutad, Sverige har fått en regering och det vanliga parlamentariska arbetet fortsätter i riksdagen, säger talman Andreas Norlén.

Ny regering

Tidigare samma dag presenterade den nya statsministern huvuddragen i regeringens politik, regeringsförklaringen, i riksdagen. Statsministern anmälde även de övriga ministrarna till riksdagen. Ministrarna representerar Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Sveriges nya regering på regeringens webbplats

Första partiledardebatten

En partiledardebatt hålls den 30 januari. Då får partiledarna för alla riksdagspartierna chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Bakgrund

Riksdagsvalet ägde rum den 9 september 2018. Den 25 september hölls en statsministeromröstning i riksdagens kammare. Resultatet visade att Stefan Löfven inte hade tillräckligt stöd i den nyvalda riksdagen eftersom fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot honom. Till dess att den nya regeringen tillträdde ledde Stefan Löfven en övergångsregering.

Riksdagen valde talman

Valet av talman Andreas Norlén blev klart den 24 september genom val i riksdagen. Talmannen påbörjade omedelbart därefter sitt arbete med att ta fram ett förslag till statsminister.

Riksdagen sa ja till Stefan Löfven

Totalt har riksdagen under hösten prövat tre förslag till statsminister som talmannen har lämnat: Ulf Kristersson (M) den 14 november, Stefan Löfven (S) den 14 december och återigen Stefan Löfven den 18 januari. Talmannens två första förslag förkastades av riksdagen. Den tredje prövningen resulterade i att Stefan Löfven valdes till statsminister eftersom färre än hälften av ledamöterna, det vill säga färre än 175, röstade emot förslaget.

Sändningar

Prövningen av senaste förslaget till statsminister, regeringsförklaringen, anmälan om vilka ministrar som ska ingå i regeringen och ett flertal pressträffar och val till utskott med mera går att se i efterhand via webb-tv. Regeringsförklaringen tolkades till teckenspråk och engelska.