Aktuellt

Avtackningar i kammaren 16 januari 2019

Publicerad: 16 januari 2019 klockan 16.47

Onsdagen den 16 januari avtackade talman Andreas Norlén de ledamöter av Sveriges riksdag som slutat efter valet.

Avtackning i kammaren. Christian Holm Barenfelt (M) står upp i en fullsatt kammare.

Talmannen tackade av flera ledamöter, här Christian Holm Barenfelt (M). Foto: Anders Löwdin

Det talade ordet gäller

Ärade ledamöter,

Den turbulenta politiska hösten påverkade inte endast regeringsbildningen utan medförde också att det tyvärr inte var möjligt att som brukligt före jul avtacka de riksdagsledamöter som slutat efter valet.

Jag är dock mycket glad att få tacka av er idag och jag är glad att få göra det här i riksdagens kammare där ni har haft en central del av er gärning. Jag vill varmt tacka er för de insatser ni gjort i det mycket speciella och fina uppdrag som det innebär att vara ledamot av Sveriges riksdag.

Alla ni som tackas av idag har fått förgyllda riksdagspins och ett brev med ett personligt tack utdelade vid era platser. Ni som har suttit minst en full valperiod får också en medalj.

Jag kommer nu att avtacka avgående ledamöter gruppvis. Ett mer personligt tack kommer jag att rikta till er som tjänstgjort längst tid.

Jag vill be dem av er som finns i salen att resa på er när ni hör ert namn under avtackningarna.

Jag kommer nu att läsa upp namnen på ledamöter som har tillhört riksdagen huvudsakligen under den senaste valperioden 2014-2018.  

Said Abdu, Jeff Ahl, Erik Andersson, Maria Andersson Willner, Sara-Lena Bjälkö, Linus Bylund, Fredrik Eriksson, Jeanette Escanilla, Olle Felten, Tina Ghasemi Liljekvist, Eva-Lena Gustavsson, Leif Hård, Stefan Jakobsson, Per Klarberg, Niclas Malmberg, Johan Nissinen, Emma Nohrén, Marie Olsson, Per Olsson Fridh, Rickard Persson, Marie-Louise Rönnmark, Anders Schröder, Jesper Skalberg Karlsson, Erik Slottner, Pernilla Stålhammar, Maria Weimer, Mattias Vepsä och Christina Örnebjär.

Ett stort och varmt tack till er för era insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i cirka åtta år och flertalet kom in 2010.

Amir Adan, Jörgen Andersson, Hannah Bergstedt, Stina Bergström, Annika Eclund, Penilla Gunther, Mikael Jansson, Lars-Axel Nordell, Gunilla Nordgren, Jenny Petersson, Michael Svensson, Suzanne Svensson, Caroline Szyber och Anette Åkesson.

Ett stort och varmt tack till er för era insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

De ledamöter som har tillhört riksdagen i tolv år eller längre vill jag som sagt tacka med några personliga ord. Jag vill be även er att ställa er upp när jag läser ert namn.

Sofia Arkelsten, du kom in i riksdagen för Moderaterna 2006, och du har representerat Stockholms kommuns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ordförande i utrikesutskottet och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, EU-nämnden, Utrikesnämnden och krigsdelegationen.

Du var partisekreterare 2010–2012 och har varit talesperson i frågor om miljö och klimat, utrikespolitik och bistånd. ”Att rädda världen”, som du själv uttrycker det, har genomsyrat allt du gjort, från djurskydd till frihandel.

Vi känner dig som en expert när det gäller internationella besök och du är en flitig ambassadbesökare. Ditt internationella intresse syns även i engagemanget för arktiska frågor och genom din kärlek till vårt grannland Finland.

I det politiska arbetet har du varit både ideologen och praktikern – du har stått för ordning och reda och effektiva, inkluderande, möten. Du har ett språk som gör att människor både förstår och blir berörda. Ditt driv tycks hålla i sig alla stunder, i såväl motgång som framgång, och så även din positiva inställning.

Du är en person som sätter guldkant på tillvaron, som skapar glitter och glamour i vardagen, och det har du gjort även här i riksdagen.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Christian Holm Barenfeld, du kom in i riksdagen för Moderaterna 2006, och du har representerat Värmlands läns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot i arbetsmarknadsutskottet och i utrikesutskottet.

Kampen för mänskliga rättigheter och stärkt tryck- och yttrandefrihet har varit dina stora hjärtefrågor. Du har stöttat den demokratiska processen i Östeuropa, särskilt i Vitryssland, och du har varit Moderaternas talesperson i frågor som rör bistånd och mänskliga rättigheter.

Under dina år i riksdagen har du representerat Sverige i OSSE-delegationen, varit valobservatör och ansvarat för nätverket Moderater i utlandet.

Även om ditt politiska uppdrag har sträckt sig långt utanför Sveriges gränser har du inte glömt de nära relationerna. Om Sofia som jag nyss nämnde är en Finlandsvän är du en minst lika stor vän av vårt vackra grannland Norge. Du har länge arbetat för att stärka relationen och riva gränshindren mellan våra länder.

Du är en ideologiskt driven och glad person med hjärtat på rätta stället. Din sociala förmåga livar upp vilken tillställning som helst, och du är väldigt skicklig på att alltid få till ett pressklipp!

Förhoppningsvis finns nu mer tid för vänner och familj, och så klart naturen i Värmland som du håller väldigt kär. Det har sagts att det är ett äventyr att resa med dig, och nu fortsätter ditt äventyr.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Eva-Lena Jansson, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 2006, och du har representerat Örebro läns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet och suppleant ibland annat näringsutskottet och i Europarådets svenska delegation.

Du har varit ditt partis talesperson i frågor om immaterialrätt. I arbetsmarknadsutskottet ansvarade du för frågor om funktionshinder.

Din väg in i politiken startade i fackförbundet Seko där du som brevbärare engagerade dig efter förändringar i arbetsskadeförsäkringen. Du har suttit i fackförbundet Sekos förbundsstyrelse som företrädare för de postanställda.

Ditt starka intresse för jämställdhet genomsyrar din politiska gärning och för dig är det en självklarhet att alltid stå upp för de svaga i samhället. Ett exempel på det har vi sett här i riksdagen genom ditt engagemang i Sällskapet Right Livelihood Award i riksdagen. Du har också gjort fina insatser i Europarådets svenska delegation

Du är en flitig användare av Twitter där du gör dina ståndpunkter i olika frågor kända – som en aktiv politiker ska.

Din envishet och driftighet samt din förmåga att likt en vallhund hålla ihop flocken uppskattas av dina kollegor. Det är egenskaper du kommer att få användning för också framöver när kulturfrågorna står på din dagordning.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Ulrika Karlsson, du kom in i riksdagen för Moderaterna 2006, och har representerat Uppsala läns valkrets. Du har bland annat varit ledamot i justitieutskottet och Moderaternas gruppledare i EU-nämnden.

Du engagerade dig tidigt i politiken, genom Moderata ungdomsförbundet i Örebro län. Med juridikstudier och flytt till Uppsala kom det politiska engagemanget att fortsätta, vilket sedan ledde till riksdagen – och ut i världen.

Du har varit ledamot i flera interparlamentariska nätverk och internationella fora, och du valdes 2018 till president för Världens kvinnliga parlamentariker, som representerar kvinnor i 178 länder. Du har särskilt fört kampen mot barnäktenskap, mödradödlighet och sexuellt våld. Du har aktivt arbetat för att stärka kvinnors rättigheter på global nivå, och hela världen har varit ditt arbetsfält.

Din motivation och din passion har entusiasmerat många människor. Du är en person med ambitionen att vara noggrann och granskande, vilket gjort dig väl insatt i de frågor du drivit i riksdagen.

I arbetet för förändring och utveckling är du grundlig och hängiven. Såväl i riksdagen som internationellt vittnar man om en levnadsglad och viljestark kollega och politiker med mänskliga rättigheter och jämställdhet som drivkraft.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Olof Lavesson, du kom in i riksdagen för Moderaterna 2006, och du har representerat Malmö kommuns valkrets. I riksdagen har du varit ordförande i kulturutskottet och i sammansatta civil- och kulturutskottet. Du har även varit ledamot i näringsutskottet och skatteutskottet. Under dina år i riksdagen har du profilerat dig för demokrati, det fria ordet, bildning och kultur. Även i rollen som ditt partis talesperson i kulturpolitiska och hbtq-relaterade frågor har du aktivt arbetat för att göra samhället mer öppet, tolerant och inkluderande.

Vi känner dig som en person som på ett naturligt sätt förenar politisk professionalism med tolerans och empati. Du är lojal, omtänksam och lätt att tycka om. Det måste man inte vara partivän för att tycka, exempelvis har ju Alice Bah Kuhnke sagt att hon hoppas på vänskap när era år inom politiken är över.

Ditt intresse för teater, litteratur och konst är väl känt men alla kanske inte vet att du också har medverkat i den svensk-danska kriminalserien Bron. Det blev visserligen inga repliker den gången, men vem vet, kanske visar den 30 sekunder långa sekvensen på en ny karriär?

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Lars-Arne Staxäng, du valdes in i riksdagen 2006 för Moderaterna, och du har representerat Västra Götalands läns norra valkrets. I riksdagen har du varit ledamot i socialförsäkringsutskottet samt suppleant i utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

Du har också varit Moderaternas talesperson i pensionsfrågor och ledamot i Pensionsgruppen. Dessutom har du varit ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Lars-Arne, ditt politiska intresse spänner över ett brett fält, men sjukvård, äldrevård, skola och rättsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat. Du har till exempel en stark tro på att trygga familjer är grunden för ett tryggt och bra samhälle. Du menar att om alla människor fick växa upp där de känner sig älskade och behövda, så hade många samhällsproblem varit mycket mindre.

Du har själv beskrivit uppdraget som riksdagsledamot som fantastiskt roligt, trots många tidiga morgnar och sena kvällar. Jag vet att du tyckt särskilt mycket om att få komma ut och träffa människor och lyssna på vad de har att säga. Genom åren har du fört många diskussioner i din valkrets om hur man kan göra Sverige bättre.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Thomas Strand, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna som ersättare 2002 och 2005 och därefter på eget mandat 2006. Du har representerat Jönköpings läns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot i utbildningsutskottet och EU-nämnden samt ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Ditt stora engagemang inom en rad varierade områden har bland annat resulterat i att du har varit ordförande i Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare. Du har också varit aktiv i Svensk-Israeliska parlamentariska vänskapsföreningen och gruppledare för Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen.

Inom ditt parti har du varit ansvarig för högre utbildning och forskning. Rymdfrågor har också legat dig varmt om hjärtat. Dina drivkrafter för det politiska engagemanget är frihet, jämlikhet och solidaritet.

Du är en pragmatisk, driven, seriös och ansvarstagande person som också beskrivs vara vänlig, professionell och arbetsam.

Jag hoppas att du nu får mer tid för fågelskådning och golf när du slutar ditt uppdrag som riksdagsledamot efter drygt tolv år, även om ditt engagemang alltid kommer att vara något du bär med dig.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Staffan Danielsson, du blev invald i riksdagen 2004 som representant för Centerpartiet och Östergötlands läns valkrets – och du och jag har därför kamperat ihop på östgötabänken i många år. I riksdagen har du bland annat suttit i försvarsutskottet och EU-nämnden och varit deputerad i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Du har även varit försvarspolitisk talesperson för ditt parti och ledamot i krigsdelegationen.

Du har länge varit aktiv i både föreningsliv och politik. Du har också en bakgrund som agronom och lantbruksföretagare. Därifrån var steget inte långt till ett engagemang med fokus på miljö, landsbygd, jordbruk och företagande. Genom åren har du deltagit i åtskilliga debatter i kammaren som har rört frågor inom de områdena. Du har också varit ledamot i Signalspaningsnämnden, Fiskeriverkets insynsråd samt i Rekryteringsmyndighetens insynsråd.

Som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation var du vid sessionen i Helsingfors 2018 drivande i att få till en kompromiss om finskans ställning i Nordiska rådet. Du ville inte att den finska delegationens förslag om att göra finskan till officiellt språk i Nordiska rådet skulle få avslag samma år som Finland fyllde hundra år som självständig nation, och du lyckades.

Det är ett bra exempel på den energi som driver dig och det rättvisepatos du besitter, men du är också en positiv och omtänksam person som besitter den viktiga egenskapen att kunna skilja på sak och person.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Nina Lundström, du har varit riksdagsledamot för Liberalerna i flera omgångar sedan 2002 och har suttit i en rad utskott, nu senast i trafikutskottet. Under din tid i civilutskottet var du utskottets vice ordförande. Du har också varit ersättare i riksdagsstyrelsen och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, bland mycket annat. Dessutom har du varit infrastrukturpolitisk talesperson för ditt parti.

Bostadsfrågor och hyresmarknaden har varit ditt specialområde under många år, och du har varit ledamot i flera statliga utredningar som har berört de frågorna.

Du har ett starkt intresse för samhällsbygget i stort och för vår livsmiljö. Infrastruktur med inriktning på miljö och cykling ligger dig särskilt varmt om hjärtat, och du lever som du lär genom att gärna arbetspendla på två hjul.

En annan fråga som du är känd för att driva är rättigheter för våra nationella minoriteter. Du har själv dina rötter i Finland och arbetar aktivt för sverigefinnarnas ställning i Sverige. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är centrala komponenter i det samhälle du arbetar för.

Du tror på att frihet och socialt ansvar går att förena. I allt du företar dig är du engagerad, noggrann, kunnig och tuff.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Lars Tysklind, du valdes in i riksdagen 2002 och har representerat Västra Götalands läns västra valkrets. I riksdagen har du varit ledamot i flera utskott, bland annat  miljö- och jordbruksutskottet, civilutskottet – där vi arbetade tillsammans - och trafikutskottet. De senaste åren har du varit Liberalernas miljö-, klimat- och jordbrukspolitiska talesperson.

Du har dessutom, bland mycket annat, varit ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och i Miljömålsberedningen. Du har också representerat ditt parti i riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet under ledning av dåvarande tredje vice talmannen.

Dina kollegor framhåller att du är en engagerad politiker, men också en lättsam, arbetsam och ödmjuk lagspelare som hellre lyfter fram sitt lag än sig själv. Jag vet att du har ett starkt engagemang för havet och du framhåller ofta allas vårt ansvar för ett renare hav – både för människornas skull och med tanke på allt liv i havet.

En händelse som tydligt illustrerar ditt arbete för en hållbar värld är att du en gång frivilligt lät dig bjudas på en trerätters middag som bestod av enbart insekter. Det tycker jag utgör ett starkt bevis på ett starkt engagemang!

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Marie Granlund, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1994, och du har representerat Malmö kommuns valkrets. Under din imponerande tid riksdagen –  nästan ett kvarts sekel - har du bland annat varit ordförande i näringsutskottet, vice ordförande i utbildningsutskottet och EU-nämnden samt ledamot i finansutskottet och Utrikesnämnden.

Du har varit ditt partis talesperson inom en mängd områden, exempelvis näringspolitik, utbildningspolitik, EU-frågor samt frågor om löntagares rättigheter och skydd av kollektivavtalen.

Ditt stora engagemang för Malmöregionen har bland annat rört frågan om att göra Malmö högskola till universitet och att få en polishögskola till Malmö. Du brinner också för näringslivsfrågor, utbildningspolitik och Mellanöstern.

Lex Laval och utstationeringsdirektivet är frågor som engagerat dig särskilt, och du får nu möjlighet att fördjupa dig i det sistnämnda. På arbetsmarknadsministerns uppdrag ska du utreda hur EU:s ändrade regler för utstationerad arbetskraft ska genomföras i Sverige. Förra mandatperioden arbetade du och jag tillsammans i utredningen om riksdagens EU-arbete.

Du är en glad, lojal, skicklig och mångfasetterad politiker som alltid är beredd att hugga in till 100 procent, och du lever verkligen för politiken. Det du gör, det gör du med engagemang och stort driv. 

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Björn von Sydow, också du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1994. Du har representerat Stockholms läns valkrets. Bland alla uppdrag och ämbeten du har haft finns förstås talmansuppdraget som du redan blivit avtackad för men jag vill naturligtvis komplettera med att tacka dig för ditt arbete som ledamot av Sveriges riksdag.

Jag hade själv glädjen att få arbeta med dig när du var vice ordförande i konstitutionsutskottet. Du var starkt bidragande till och en helt nödvändig förutsättning för att konstitutionsutskottet under förra valperioden strävade efter att söka sig tillbaka till de juridiska och konstitutionella rötterna. Vi arbetade tillsammans för att skapa bred samsyn och närmast eniga granskningsbetänkanden, och strävade även efter bred enighet i en rad andra viktiga frågor.

Förutom de uppdrag som omnämndes när du tackades av som talman vill jag framhålla ett pågående viktigt uppdrag – ordförandeskapet i Försvarsberedningen. Du är som klippt och skuren för att leda dess arbete och jag önskar dig lycka till i den rollen.

Vid din talmansavtackning framhöll Urban Ahlin att du är en hedersman med stor integritet, du har ett varmt och omtänksamt hjärta och du har en enastående social förmåga samt ett glatt humör. Jag är den förste att instämma i detta och vill även lyfta fram dina breda och djupa kunskaper och din stora analysförmåga.

Varmt tack för dina insatser i Sveriges riksdag och i demokratins tjänst!

 

Med dessa ord vill jag å hela riksdagens vägnar framföra ett varmt tack till er alla för era insatser i demokratins tjänst och för Sveriges riksdag! Tack för att ni har gett av ert engagemang, era kunskaper och er tid för att göra vårt land bättre. Att vara riksdagsledamot är krävande. Man är ofta borta från familjen flera kvällar i veckan och ibland även på helgerna, och även när man är hemma är tankarna inte sällan på annat håll, eftersom man befinner sig mitt i någon pågående förhandling eller annat arbete. Jag vill därför också tacka era nära och kära för att de har låtit oss i riksdagen låna er under ett antal år för att ni ska kunna bidra till Sveriges utveckling.

När man blir invald i Sveriges riksdag vet man att stolen man sitter på i kammaren är till låns. Andra har suttit på den tidigare och andra kommer att sitta på den senare. Vår demokrati lever vidare och historien tar aldrig slut. Tiden i riksdagen kan bli lång eller kort, men den är alltid begränsad. Det avgörande är hur man förvaltar det förtroende man har fått av medborgarna under den tid man har förmånen att inneha det.

Som har framgått av mitt anförande representerar alla ni var för sig och tillsammans många års engagemang, hårt arbete och viktiga insatser för riksdagen och för vårt land. Jag hoppas att ni känner idag att ni har gjort skillnad, att ni har varit betydelsefulla, att ni har bidragit med era byggstenar till ett bygge som aldrig blir färdigt – det bygge som vi kallar Sverige.

Tack!