Aktuellt

Talmannen ledde delegation till Bryssel

Publicerad: 8 februari 2019 klockan 10.56

Den 5-7 februari besökte talman Andreas Norlén med en delegation riksdagsledamöter Bryssel – ett tredelat besök till Belgien, till EU-institutionerna i Bryssel samt till Natos högkvarter.

Talmannen med delegation i möte med senatens talman

Talmannen med delegation tas emot i det belgiska federala parlamentets senat. Foto: Kevin Oeyen /Belgiens federala parlament

I delegationen deltog riksdagsledamöterna Hans Ekström (S), ordförande i konstitutionsutskottet, Åsa Westlund (S), ordförande i EU-nämnden, Eskil Erlandsson (C), vice ordförande i EU-nämnden och Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.

På programmet vid det bilaterala besöket till Belgien stod möten med talmännen i det belgiska federala parlamentet Siegfried Bracke, talman i det belgiska representanthuset, och senatens president Jacques Brotchi samt ett möte med utrikesminister Didier Reynders. Under dessa möten diskuterades bland annat demokratins utmaningar och möjligheter, konstitutionella frågor och andra bilaterala frågor.

Talmannen träffar Didier Reynders

Talmannen i samtal med utrikesminister Didier Reynders. Foto: Belgiska utrikesdepartementet

I parlamentet höll talman Andreas Norlén ett seminarium tillsammans med de belgiska talmännen, ordföranden för revisionskommittén Kristien van Vaerenbergh samt Yves Leterme, generalsekreterare för International IDEA. Seminariet tog avstamp i den svenska riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan och gick sedan över till demokratiska utmaningar i dag i Sverige och i Belgien och hur det nya politiska landskapet påverkar exempelvis regeringsbildningar i dag och i framtiden.

Talmannen och det belgiska federala parlamentet arrangerade ett seminarium om demokrati, i parlamentet

Seminarium om demokrati med riksdagens talman, IDEA och det belgiska federala parlamentets talmän modererat av ordföranden i revisionskommittén. Foto: Riksdagsförvaltningen

- Jag vill gärna använda vårt svenska demokratijubileum under mina utrikesresor som utgångspunkt för en diskussion om demokratin i dåtid, nutid och framtid i samtal med parlamentariker och andra i de länder jag besöker, säger Andreas Norlén.

Talmannen möter EP:s ordförande Tajani

Talmannen möter Europaparlamentets talman Antonio Tajani. Foto: EU-parlamentet

EU-delen av resan hade fokus på både in- och utrikespolitikens viktiga EU-dimension. Delegationen besökte EU:s institutioner för erfarenhetsutbyte och diskussion om aktuella frågor, exempelvis de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet, EU:s framtid samt dagsaktuella politiska frågor som brexit och hur demokratin inom EU kan stärkas.

Delegationen möter svenska Europaparlamentariker

Talmannen och riksdagsledamöterna i möte med flera svenska EU-parlamentariker. Foto: Riksdagsförvaltningen

Under besöket mötte man bland andra Europaparlamentets talman Antonio Tajani, vice talman Mairead McGuinness, ordföranden för konstitutionsutskottet Danuta Hübner och kommissionär Cecilia Malmström samt Michel Barnier, kommissionens chefsförhandlare för brexit. Talman Andreas Norlén med delegation samtalade också med svenska EU-parlamentariker och med den svenska EU-representationens personal.

Talmannen med delegation möter kommissionär Cecilia Malmström.

Delegationen i möte med kommissionär Cecilia Malmström. Foto: Riksdagsförvaltningen

- Min första officiella talmansresa gick till Helsingfors i förra veckan och jag ville att den andra skulle gå till Bryssel, för att markera att jag och riksdagen prioriterar EU-frågorna, eftersom det EU gör är svensk inrikespolitik, inte enbart utrikespolitik. Det som EU beslutar har direkt effekt i Sverige och då är det viktigt att riksdagen bevakar och kan påverka det som sker, framhåller talmannen.

Talmannen med delegation möter EUs chefsförhandlare för Brexit Michel Barnier

EUs chefsförhandlare för brexit Michel Barnier tog emot delegationen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Besöket avslutades med möten på Natos högkvarter för samtal med bland andra Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller och James Appathurai, ansvarig för säkerhetspolitiska frågor.

Talmannen träffar representatnter från Nato. De sitter runt ett stort bord

På möte i Natos högkvarter i Bryssel. Foto: Erik Luntang-Jensen / Nato