Aktuellt

Riksdagsledamot talade i FN

Publicerad: 28 februari 2019 klockan 10.43

Under förra veckan deltog riksdagens interparlamentariska delegation, IPU, i en parlamentarisk överläggning på FN:s högkvarter i New York. Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) var en av få talare på mötet.

Mötet samlade hundratals parlamentariker från över 60 länder och anordnas regelbundet av FN i samarbete med Interparlamentariska unionen. Huvudtemat för mötet var multilaterala världsordningen och svårigheter som internationella institutioner står inför i dag, och som kommer behöva reformeras för att för att klara framtidens utmaningar.

Cecilia Widegren (M) talar i FN

Cecilia Widegren (M) talade på mötet i FN:s högkvarter. Foto: Joel Sheakoski / IPU

Riksdagsledamoten, tillika IPU-delegationens ordförande, Cecilia Widegren (M) var en av få inbjudna talare, och fick möjligheten att tala en timme efter FN:s generalsekreterare António Guterres. Därefter vidtog en längre utfrågning där Widegren (M) deltog tillsammans med experter och ambassadörer från olika världsdelar.

Widegren (M) delgav möjligheter och utmaningar med dagens och framtidens finansiella stöd till FN bland medlemsländerna och FN-insatsernas inriktning. Talet fokuserade på att även lokala utmaningar kräver global effektiv samverkan, kraftfulla prioriteringar och modernare institutioner och vikten av att FN ska styras och förvaltas på ett funktionellt, relevant, trovärdigt samt kostnadseffektivt sätt.

Deltagande ledamöter från riksdagens IPU-delegation var förutom ordförande Cecilia Widegren (M), även vice ordförande Teres Lindberg (S), Olle Thorell (S), Ulrika Heindorff (M) och Mattias Karlsson (SD).

Gruppbild på IPU-delegationen på möte i FN:s högkvarter

Den svenska IPU-delegationen. Från vänster: Mattias Karlsson (SD), Teres Lindberg (S), Cecilia Widegren (M), Olle Thorell (S), och Ulrika Heindorff (M) Foto: Joel Sheakoski /IPU

 Filmad intervju från IPU med Cecilia Widegren (M) (mp4, 406 MB)