Aktuellt

Öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik

Publicerad: 27 februari 2019 klockan 08.29

Den 28 februari håller socialutskottet en öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet. Medverkar gör bland andra socialminister Lena Hallengren (S).

Syftet med utfrågningen är att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Tid: Torsdagen den 28 februari klockan 9.00–12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.00 Inledning av Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet

09.05 Förväntningar på dagen – reflektioner utifrån egna erfarenheter

09.15 Socialstyrelsen

 • Elizabeth Åhsberg, forskare
 • Jonas Bergström, enhetschef
 • Mattias Fredricson, enhetschef
 • Lars-Torsten Larsson, avdelningschef

09.25 Statens institutionsstyrelse

 • Jan-Eric Josefsson, tf. generaldirektör
 • Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
 • Maria Skoglund, verksamhetsdirektör (missbruksvården)

09.35 Sveriges Kommuner och Landsting

 • Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare
 • Mikael Malm, samordnare

09.45 ACT-teamet i Malmö, Gunilla Cruce, socionom PhD, Implementeringsstöd ACT/FACT, Psykiatri Skåne

10.05 – 10.35 Paus

10.35 Beroendecentrum Ung – prevention, stöd och behandling i Eskilstuna/Strängnäs

 • Tuula Bergstedt, familjebehandlare
 • Karolina Liljeholm, psykiatrisjuksköterska
 • Carina Ranius, verksamhetschef BUP Sörmland
 • Pia Andersson, områdeschef Socialförvaltningen Eskilstuna

10.55 Socialdepartementet

 • Lena Hallengren, socialminister
 • Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig

11.05 Frågor från utskottets ledamöter

11.55 – 12.00 Avslutning av Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet

Inbjudna åhörare – beredda att svara på frågor:

 • Marie Risbeck, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
 • Johanna Ahnquist, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
 • Marie Brandvold, enhetschef, Inspektionen för vård och omsorg
 • Helena Dickson, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg
 • Gudrun Kågström Lindberg, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg
 • Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
 • Gerhard Larsson, tidigare särskild utredare Missbruksutredningen

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik

Kontaktperson för media

Mattias Andersson, utskottsassistent socialutskottet, telefon 08-786 42 15, e-post mattias.andersson@riksdagen.se

Pressackreditering

För tillträde till Riksdagshuset krävs riksdagens pressackreditering. Journalister och fotografer som inte har riksdagens pressackreditering kan ansöka om en tillfällig ackreditering. Ansökan görs till Riksdagsinformation, riksdagsinformation@riksdagen.se eller 020-349 000.