Aktuellt

Riksdagsledamöter observerade parlamentsvalet i Moldavien

Publicerad: 22 februari 2019 klockan 11.02

Den 24 februari hölls parlamentsval i Moldavien. Tre svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Valobservationen skedde i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE och deras kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. De hade observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

I valobservationen den 24 februari deltog ett 70-tal parlamentariker från OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Även observatörer från Europaparlamentet deltog. Deras uppgift som observatörer är att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerade valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltog följande riksdagsledamöter:

OSSE är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkar i Europa. Europarådets parlamentariska församling arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. En viktig uppgift för de båda organisationerna är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Presskonferens i Chisinau den 25 februari

Den 25 februari hölls en presskonferens i Chisinau där ett preliminärt uttalande om valet gjordes. Uttalandet publicerades på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

OSSE:s parlamentariska församling
OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 70 399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se.