Aktuellt

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Publicerad: 11 februari 2019 klockan 12.53

Den 13 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Margot Wallström (S) inledde debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Utrikespolitisk debatt. Yasmine Posio (V) står i talarstolen. Till höger sitter Kerstin Lundgren C)

Foto: Anders Löwdin

Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året – i februari varje år. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som anger vilken utrikespolitik regeringen vill driva. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Debatten är uppdelad i två delar. I den första delen deltar en företrädare från varje riksdagsparti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala.

Webb-tv

Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den första delen av debatten tolkades till engelska och teckenspråk.

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. En del av det utrikespolitiska arbetet sker även inom ramen för EU-samarbetet.

Utrikespolitiken