Aktuellt

Jämställdhet och demokrati i fokus när Nordiska rådet möts i Köpenhamn

Publicerad: 4 april 2019 klockan 14.59

Jämställdhet står i fokus när Nordiska rådets 87 parlamentariker samlas till årets temasession den 8-9 april. I samband med mötet kommer även vårens EU-parlamentsval och nordisk freds- och konfliktlösning att debatteras.

Temadebatten, som har rubriken Jämställdhet – en förutsättning för demokrati, äger rum den 9 april och till debatten är de nordiska samarbetsministrarna och jämställdhetsministrarna inbjudna. Under sessionen kommer rådsmedlemmarna också att fatta beslut om ett antal medlemsförslag, och Nordiska ministerrådet kommer att lämna över en redogörelse om antibiotikaresistens och en handlingsplan för mobilitet och integration. Temasessionen kommer att avslutas med en presentation av ett antal nyväckta medlemsförslag.

Sverige deltar med 20 ledamöter under temasessionen. Jessica Polfjärd (M) är ordförande i Nordiska rådets svenska delegation och Gunilla Carlsson (S) är vice ordförande. Under 2019 är Jessica Polfjärd och Gunilla Carlsson även president respektive vice president i Nordiska rådet.

Sverige ordförande i Nordiska rådet 2019

Sverige innehar presidentskapet i Nordiska rådet 2019 och jämställdhet, demokrati och folklig förankring är prioriterade områden i den svenska delegationens ordförandeskapsprogram.

- Jämställdhet och demokrati utgör grunden i våra nordiska samhällen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet. Vi har i den svenska delegationen prioriterat dessa frågor i vårt ordförandeskapsprogram och jag ser fram emot en givande och konstruktiv debatt i Köpenhamn, säger Jessica Polfjärd (M), ordförande i den svenska delegationen och under 2019 president i Nordiska rådet.

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i den svenska delegationen och under 2019 vice president i Nordiska rådet välkomnar valet av huvudtema vid sessionen.

- Jämställdheten har kommit långt i Norden, men det finns fortfarande stora skillnader mellan de nordiska länderna på flera områden. Inte minst när det gäller mäns uttag av föräldraledighet varierar det kraftigt mellan länderna. Jag hoppas att vi under temasessionen kan få en bra debatt och dela våra erfarenheter med varandra, säger Gunilla Carlsson (S).

Sidoarrangemang inför Europaparlamentsvalet

I samband med temasessionen arrangeras också ett sidoarrangemang med anledning av det kommande Europaparlamentsvalet. Nordiska rådets parlamentariker och nordiska kandidater till Europaparlamentet kommer att debattera tre teman: Norden efter brexit, klimatpolitik samt försvars- och säkerhetspolitik. Nordiska rådet arrangerar också ett seminarium om nordisk freds- och konfliktlösning med anledning av ny rapport om fredssamarbete som presenteras den 9 april.

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets webbplats

Nordiska rådets svenska delegation

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, delegationssekreterare för Nordiska rådets svenska delegation, telefon 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se.