Aktuellt

Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar

Publicerad: 24 april 2019 klockan 14.47

Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker civilutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

I Sverige finns idag ett stort antal samfällighetsföreningar som har hand om anläggningar som flera fastigheter kan nyttja. Det kallas gemensamhetsanläggningar och kan till exempel vara en gemensam väg som de boende i föreningen använder. Andra exempel på gemensamhetsanläggningar är avlopp, båtplatser och grönområden.

Enligt dagens regelverk kan samfällighetsföreningar inte själva ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Det är både kostsamt och tar lång tid för föreningen att få inaktuella andelstal justerade. Detta är problematiskt i synnerhet för vägföreningar. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att förenkla reglerna.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag inom fastighetsrättsliga frågor.

S, V, L och MP har reservationer

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet konstaterar att frågan är komplicerad då förslaget bygger på att föreningarna själva ska räkna ut andelstalen. Partierna tycker inte att ett tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med frågan.

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 2 maj.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU13 Fastighetsrätt (publiceras 26 april).