Aktuellt

Öppet seminarium om personalliggarsystemet

Publicerad: 2 april 2019 klockan 10.22

Den 11 april håller skatteutskottet ett öppet seminarium om en utvärdering av personalliggarsystemet som utskottet har gjort. Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Seminariet är en del av skatteutskottets arbete med att utvärdera hur systemet med personalliggare fungerar i restaurang-, frisör- tvätteri- och byggbranscherna. De som berörs är främst företagare, bransch- och näringslivsorganisationer, Skatteverket, arbetstagare och arbetstagarorganisationer. Resultatet framgår av den rapport som lanseras vid seminariet.

Tid: Klockan 10.00-12.00
Lokal: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Anmälan krävs för deltagande och det behövs en giltig id-handling vid inpassering. Anmälan görs till skatteutskottet.inbox@riksdagen.se senast den 5 april 2019.

Program

09.30 Mingel
10.00 Inledning av Jörgen Hellman (S), skatteutskottets ordförande
10.05 Åsa Wiklund Fredström, utredare, redogör för utvärderingen
10.20 Conny Svensson, Skatteverket
10.25 Erik Ageberg, Företagarna
10.30 Suzanne Parenius, Hjortviken Konferens AB
10.35 Martin Rosenström, Handels
10.40 Stefan Lundin, Visita
10.45 Jessica Löfström, ExpanderaMera AB
10.50 Diskussion med skatteutskottets utvärderingsgrupp
11.35 Frågestund
11.55 Avslutning av Per Åsling (C) förste vice ordf. skatteutskottet

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Seminarium om skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet

Kontaktperson för media

Eva Berggren, e-post: eva.berggren@riksdagen.se, tel. 08-786 65 15
Mikael Pyka, e-post: mikael.pyka@riksdagen.se, tel. 08-786 57 78

Pressackreditering

För tillträde till Riksdagshuset krävs riksdagens pressackreditering. Journalister och fotografer som inte har riksdagens pressackreditering kan ansöka om en tillfällig ackreditering. Ansökan görs till Riksdagsinformation, riksdagsinformation@riksdagen.se eller 020-349 000.