Aktuellt

Sexuella trakasserier i medlemsparlamenten diskuterades på PACE:s aprilsession

Publicerad: 16 april 2019 klockan 14.49

Den 8-12 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin aprilsession i Strasbourg. Under veckan debatterades flera olika ämnen, bland annat trakasserier och våld mot kvinnor i parlamenten.

Diskussionerna om trakasserier och våld mot kvinnor tog avstamp i kampanjen #NotInMyParliament och studien "Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe".

Församlingen diskuterade också hur Europarådet kan stärka samarbetet med FN i genomförandet av Agenda 2030. Andra frågor på agendan var PACE:s arbetsordning och i synnerhet reglerna om bildandet av nya partigrupper, korruption och penningtvätt samt situationen för flyktingar på de grekiska öarna. Församlingen höll också en extrainsatt debatt på temat "Församlingens roll och uppdrag och framtida utmaningar". Georgiens och Armeniens premiärministrar höll anföranden.

Årlig rapport om mänskliga rättigheter i Europa

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic, presenterade sin aktivitetsrapport för 2018. I sitt anförande uttryckte Mijatovic stor oro för utvecklingen när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna i Europarådets medlemsstater, men hon lyfte även fram faktorer som kan ses som hoppingivande.

Europarådets roll när ett medlemsland bryter mot stadgarna

Församlingen antog en resolution och rekommendation som innebär att församlingen, ministerkommittén och generalsekreteraren ska kunna agera gemensamt när ett medlemsland bryter mot rådets stadgar och åtaganden. Resolutionen uppmanade särskilt Ryssland att återvända till församlingens arbete samt att åter börja betala medlemsbidraget.

Svenska ledamöter deltog i flera debatter

Under sessionen presenterade Boriana Åberg (M) redogörelsen från byrån och ständiga kommittén, på uppdrag av sin partigrupp EPP. Thomas Hammarberg (S), som deltog i flera debatter, och ställde bland annat en fråga till människorättskommissionären. Både Boriana Åberg och Thomas Hammarberg deltog också i frågestunden som följde på det anförande som Georgiens premiärminister Mamuka Bakhtadze höll. Annicka Engblom (M) deltog i debatterna om penningtvätt och talade för sin partigrupp, EPP, i debatten om politikers ansvar för att bekämpa hatpropaganda och intolerans. Vid sidan av kammardebatten deltog de svenska ledamöterna i utskottsmöten och partigruppsmöten.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) valdes till medrapportör för granskningen av i vilken grad Polen uppfyller sina åtaganden som medlemsland.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling: