Aktuellt

Andreas Norlén vald till riksdagens talman

Publicerad: 24 september 2018 klockan 12.40

Riksdagen har valt Andreas Norlén till ny talman.Till förste vice talman valdes Åsa Lindestam (S). Lotta Johnsson Fornarve (V) valdes till andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman.

Talmannen leder riksdagens arbete och har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Andreas Norlén har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006. Han har bland annat varit ledamot i civilutskottet och konstitutionsutskottet. Under valperioden 2014-2018 var han ordförande för konstitutionsutskottet.

Valet skedde med sluten omröstning

Till talmansposten fanns två nominerade kandidater och valet gjordes med slutna sedlar. Andreas Norlén fick mer än hälften av rösterna och blev därför vald till riksdagens talman.

Resultat av den slutna omröstningen

 • Andreas Norlén (M), 203 röster
 • Åsa Lindestam (S), 145 röster

Åsa Lindestam (S) valdes till förste vice talman

Åsa Lindestam (S) valdes till förste vice talman. Hon valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.

Lotta Johnsson Fornarve (V) valdes till andre vice talman

Till andre vice talmansposten fanns två nominerade kandidater och valet gjordes med slutna sedlar. Efter tre slutna omröstningar valdes Lotta Johnsson Fornarve (V) till andre vice talman.

Resultat av de slutna omröstningarna

Sluten omröstning 1

 • Björn Söder (SD), 80
 • Lotta Johnsson Fornarve (V), 147
 • Blank röst 121

Sluten omröstning 2

 • Björn Söder (SD), 82
 • Lotta Johnsson Fornarve (V), 149
 • Blank röst 116

Sluten omröstning 3

 • Björn Söder (SD), 82
 • Lotta Johnsson Fornarve (V), 149
 • Blank röst 117

Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman

Till tredje vice talmansposten fanns två nominerade kandidater och valet gjordes med slutna sedlar. Kerstin Lundgren (C) fick mer än hälften av rösterna och blev därför vald till tredje vice talman.

Resultat av den slutna omröstningen

 • Björn Söder (SD), 69 röster
 • Kerstin Lundgren (C), 272 röster
 • Blank röst 7