Aktuellt

Riksdagsledamöter deltar i konferens om den arktiska regionen

Publicerad: 17 september 2018 klockan 09.39

Den 16-19 september deltar tre riksdagsledamöter i den arktiska parlamentarikerkonferensen i Enare, Finland. Förutsättningarna för regionens fortsatta utveckling kommer att vara i fokus och i samband med mötet kommer en resolution att antas.

Den arktiska parlamentarikerkonferensen, CPAR, äger rum vartannat år. Vid årets konferens ligger fokus på regionens utvecklingsmöjligheter: digitalisering, effekterna av klimatförändringen, företagens ansvar för utvecklingen i regionen och befolkningens sociala välbefinnande. Konferensen kommer också att uppmärksamma att det är 25 år sedan det arktiska parlamentarikersamarbetet startade. I den svenska delegationen ingår ledamöterna Sofia Arkelsten (M), Emma Nohrén (MP) och Emilia Töyrä (S).

Konferensen avslutas med att parlamentarikerna antar en resolution med rekommendationer till Arktiska rådet och regeringarna i de arktiska länderna.

I det arktiska parlamentarikersamarbetet deltar delegationer från de arktiska länderna: Danmark/Grönland, Kanada, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och USA samt från Europaparlamentet. Vidare deltar representanter för urfolken i regionen.

Ledamöter

Mer information

Den arktiska parlamentarikerkonferensens webbplats

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare på riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se.

test