Aktuellt

Diskriminering av regnbågsfamiljer på agendan vid möte i Europarådets parlamentariska församling

Publicerad: 8 oktober 2018 klockan 10.19

Flera riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, anordnar höstmöte i Strasbourg den 8–12 oktober. En av de svenska ledamöterna presenterar en rapport om diskriminering av regnbågsfamiljer.

Europarådets parlamentariska församling arbetar med nästan alla frågor som behandlas i ett nationellt parlament. Fokus ligger på demokrati och mänskliga rättigheter. Församlingen, som består av delegationer från parlamenten i Europarådets 47 medlemsländer, samlas fyra gånger per år. Sverige representeras denna gång av 10 riksdagsledamöter.

Höstmötet pågår under fem dagar. Under mötet kommer man att diskutera hur den interna beslutsprocessen i PACE kan stärkas. Exempel på andra frågor som ska debatteras är: utländsk finansiering av islam i Europa, radikalisering samt behandlingen av minderåriga palestinier i det israeliska rättssystemet.

Traditionsenligt kommer även vinnaren av 2018 Václav Havels pris för mänskliga rättigheter att tillkännages.

Svensk riksdagsledamot presenterar rapport

Onsdagen den 10 oktober ska Jonas Gunnarsson (S), ordförande i den svenska delegationen, presentera sin rapport Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation, om diskrimineringen av regnbågsfamiljer i Europa. Församlingen kommer därefter att debattera och rösta om de förslag som presenteras i rapporten.

Under mötet kommer även en rapport om migration ur ett genusperspektiv: att stärka kvinnor som nyckelaktörer för integration att diskuteras. Eva-Lena Jansson (S) är medrapportör.

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter som deltar

Mer om riksdagens internationella arbete och parlamentariska församlingar