Aktuellt

Hot mot demokratin debatteras i Nordiska rådet

Publicerad: 25 oktober 2018 klockan 14.36

Hoten mot demokratiska samhällen, ett förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar och den fria rörligheten inom Norden, det är några av de ämnen som nästa vecka ska debatteras i Nordiska rådet. Rådets årliga höstsession är den 70:e i ordningen där nordiska parlamentariker, statsministrar och fackministrar möts.

Nordiska rådets höstsession hålls den här gången i Oslo och pågår mellan den 30 oktober–1 november. Sverige deltar med drygt tjugo ledamöter under sessionen. Jessica Polfjärd (M) är ordförande för Nordiska rådets svenska delegation och Gunilla Carlsson (S) är vice ordförande.

Förutom att debattera demokratifrågor, rörlighet och cyberförsvar kommer även rådet att diskutera det nordiska lagstiftningssamarbetet, den fortsatta digitaliseringen i Norden, arbetet mot gränshinder, de nordiska sjukvårdssystemen samt nordiskt jämställdhetssamarbete.

Sverige blir ordförande 2019

Sverige övertar 2019 ordförandeskapet för Nordiska rådet. Under sessionens sista dag presenterar Jessica Polfjärd (M), ordförande i den svenska delegationen, ordförandeskapsprogrammet "Norden var dag – demokrati och folklig förankring".

I programmet lyfts demokratins betydelse för våra samhällen fram, med betoning på fyra områden: jämställdhet, digitalisering, gränshinder och klimat.

– Vår omvärld präglas av en ökande oro där demokratin utmanas. Därför är det extra viktigt att lyfta fram hur viktig demokratin och folklig förankring har varit för de nordiska ländernas välmående. Genom att driva frågor som är viktiga för var en av oss och som dessutom har tydligt medborgarfokus, exempelvis minskade gränshinder, fortsätter vi stärka den folkliga förankringen, säger Jessica Polfjärd (M).

Gunilla Carlsson, (S), som är vice ordförande i den svenska delegationen tycker att programmet för 2019 fokuserar på viktiga frågor för Norden, såsom digitalisering.

– Digitalisering är en fråga som är prioriterad i Nordiska rådet. Rådet har bland annat föreslagit att Norden ska bli världsledande inom 5G. Om vi blir det kan vi tillsammans utveckla standarder inom till exempel välfärdsteknologi. 5G är en teknik som även kan användas i glesbygd och som kan göra vårdkostnaderna lägre, säger Gunilla Carlsson (S).

Nordiska rådets prisutdelning

Nordiska rådet delar även ut priser i litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö. Årets prisutdelning äger rum den 30 oktober i Oslos Operahus, med deltagande av både nominerade pristagare och tidigare prisvinnare. Årets prisvinnare får 350 000 danska kronor vardera samt Nordiska rådets prisstatyett Norrsken.

Om Nordiska rådet

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, Internationell senior rådgivare, telefon 070-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se.