Aktuellt

Allmänpolitisk debatt i tre dagar

Publicerad: 16 oktober 2018 klockan 08.15

Uppdaterad: 18 oktober 2018 klockan 09.13

Den första debatten för den nya riksdagen var en allmänpolitisk debatt som sträckte sig över tre dagar; den 16, 17 och 18 oktober. 219 ledamöter hade anmält sig som talare, av dem var 89 nya riksdagsledamöter.

Elisabeth Svantesson (M) och Ali Esbati (V) debatterar i kammaren

Elisabeth Svantesson (M) och Ali Esbati (V) under den allmänpolitiska debatten den 16 oktober. Foto: Anders Löwdin

Det är talmannen som beslutar om och när en allmänpolitisk debatt ska hållas. Beslutet tas efter samråd med partiernas gruppledare.

Tisdag 16 oktober

Tisdagen den 16 oktober debatterades följande teman:

 • Arbetsmarknad och ekonomi
 • Klimat, miljö och energipolitik

Talarlista och debattregler

Onsdag 17 oktober

Onsdagen den 17 oktober debatterades följande teman:

 • Internationella frågor och utrikespolitik
 • Försvarspolitik
 • EU
 • Närings- och regionalpolitik
 • Infrastruktur
 • Migration och integration
 • Bostadspolitik
 • Rättsväsendet
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Kultur och idrott

Talarlista och debattregler

Torsdag 18 oktober

Torsdagen den 18 oktober debatterades följande teman:

 • Sjukvårds- och välfärdsfrågor
 • Utbildning och forskning

Talarlista och debattregler

Webb-tv

Den allmänpolitiska debatten går att se i efterhand via riksdagens webb-tv. Sändningarna är uppdelade efter datum och teman.

Webb-tv: Sändningar från den allmänpolitiska debatten