Aktuellt

Forskning, teknologi och innovation i fokus på parlamentarikermöte i Genève

Publicerad: 12 oktober 2018 klockan 14.32

Den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), håller sin årliga höstförsamling i Genève den 14–18 oktober. Fler än 1 300 deltagare från närmare 130 länder förväntas delta i mötet.

IPU:s 173 medlemsländer har två huvudmöten per år och diskuterar frågor och antar resolutioner som bland annat rör fred, demokrati, multilateralt samarbete och mänskliga rättigheter. Sverige representeras av en delegation från riksdagen. Höstens möte blir det 139:e i ordningen.

Mötets generaldebatt kommer att handla om parlamentariskt ledarskap inom forskning, innovation och teknologi för att främja fred och utveckling. Ledamoten Teres Lindberg (S) kommer att hålla det svenska huvudtalet under debatten.

Under mötet kommer en ny rapport om våld mot kvinnliga parlamentariker att presenteras. I tidigare studier som IPU har gjort har det framkommit att 82 procent av de kvinnliga parlamentsledamöterna har utsatts för någon form av trakasserier som har med deras kön att göra.

70-årsjubileum av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Mötet kommer också att uppmärksamma 70-årsjubiléet av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Andra frågor som kommer att diskuteras är bland annat sexuellt våld i FN:s fredsbevarande insatser, vilket är ett ämne som svenska riksdagsledamöter tagit initiativ till att sätta på mötets agenda.

Andra teman på dagordningen under veckan handlar bland annat om nedrustningsfrågor, terrorismbekämpning och hur rättvis handel och investeringar kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Församlingen förväntas även att anta en resolution om hur det interparlamentariska samarbetet kring migration kan stärkas.

Hela programmet för mötet på IPU:s webbplats

Det här är IPU

En global organisation för självständiga staters parlament. IPU bildades 1889 och verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU har 173 medlemsländer, Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894.

Ledamöter som deltar

Teres Lindberg (S)

Två tidigare riksdagsledamöter, Ulrika Karlsson (M) och Anti Avsan (M) kommer också att delta.

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 076-861 95 16, e-post: helena.lundstedt@riksdagen.se