Aktuellt

Europarådets framtid och den parlamentariska församlingens beslutsprocess i fokus vid PACE:s höstsession

Publicerad: 12 oktober 2018 klockan 13.22

Den 8–12 oktober höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, årets fjärde session i Strasbourg. Tio riksdagsledamöter ur den svenska delegationen deltog under veckan, där rapporten om en stärkt beslutsprocess för den parlamentariska församlingen fick mycket utrymme. Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland fick vid ett flertal tillfällen svara inför den parlamentariska församlingen.

Rapport om församlingens beslutsprocess väckte debatt

Den mest uppmärksammade rapporten (Strengthening the decision-making process of the Parliamentary Assembly concerning credentials and voting) väckte mycket debatt. Rapporten innehåller förslag om den parlamentariska församlingens roll och uppdrag att pröva eller ompröva de nationella delegationernas behörighet, deras rätt till representation och medverkan samt församlingens röstningsförfarande och medlemmarnas rösträtt. I samband med debatten om rapporten framfördes en rad kritiska frågor till generalsekreterare Thorbjörn Jagland som vid flera tillfällen fick svara inför församlingen.

Andra rapporter som debatterades under veckan handlade om behandling av palestinska minderåriga i det israeliska rättssystemet, reglering av utländsk finansiering av islam i Europa för att förhindra radikalisering och islamofobi, radikalisering av migranter och olika befolkningsgrupper i Europa, nukleär trygghet och säkerhet i Europa, de nationella parlamentens roll i framgångsrika decentraliseringsprocesser och överenskommelser i straffrättsprocesser och behovet av miniminormer för system med uppgörelser i stället för rättegångar.

Svensk ledamot presenterade rapport om regnbågsfamiljers rättigheter

Under onsdagen presenterades en rapport som syftar till att öka det lagliga skyddet för regnbågsfamiljers rättigheter i Europa. Rapportör var Jonas Gunnarsson (S). Även Eva-Lena Jansson (S) var medrapportrör till en rapport som presenterades på torsdagen och som belyser kvinnors nyckelroll för en framgångsrik integration.


Den tunisiske utrikesministern, Khemaies Jhinaoui, höll ett anförande där han tackade Europarådet för dess stöd och hjälp i frågor som skapandet av nya myndigheter, reformering av rättssystemet, korruptionsbekämpning, pressfrihet och bekämpning av våld mot kvinnor och barn.

Václav Havels pris för mänskliga rättigheter tilldelades den ryske aktivisten Oyub Titiev, som sitter fängslad sedan Januari 2018. Oyub Titiev leder Memorial Human Rights Center i Grozny.

Debatter

Bland de svenska ledamöterna talade Johan Nissinen (SD) och Kerstin Lundgren (C) i debatten om stärkt beslutsprocess för parlamentariska församlingen i fråga om valprövning och omröstningar och Carina Ohlsson (S) för sin partigrupp i debatten om nukleär trygghet och säkerhet i Europa. Boriana Åberg (M) och Annicka Engblom (M) hade inlägg i debatten om regnbågsfamiljers rättigheter. Vid sidan av kammardebatten deltog de svenska ledamöterna i utskottsmöten, partigruppsmöten och paneldebatter.

Läs mer

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se 

Ledamöter som deltog